برداشتن موانع جاده های کابل؛ از تطبیق قانون تا اقدام نمایشی شهرداری کابل

۳ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

کابل بیشتر از این که به یک پایتخت سیاسی بماند، به یک شهر نظامی شباهت دارد. در هر گوشه و کنار، کوچه و پس کوچه ها، دیوارها بلند سمنتی و حفاظت شده، وحشت و ترس ناشی از حمله انتحاری را چند برابر می سازد. بخش زیادی از جاده های کابل پایتخت با دیوارهای حفاظتی کانکریتی (بتونی) بلند بسته شده و راه بر روی افراد عادی بسته است. دیوارهایی که برای برخی های حفاظت کننده جان شان است و بسیاری‌ها از موجودیت آن به ستوه آمده اند. این دیوارها در واقع میراث حضور نیروهای خارجی در افغانستان است که اکنون هر مقام دولتی چه بلند پایه باشد یا خیر، از آن استفاده می کنند. در واقعن این دیوارها در بیشتر موارد از یک دیوار حفاظتی فراتر رفته و نماد اقتدار و قدرت می باشد.

در خیلی از جاده‌های شهر کابل، تنها موترهای می توانند رفت و آمد کنند که یا پلت های دولتی داشته باشند و یا هم کارت های مخصوص ادارات و نهادهای داخلی و خارجی را. در اکثر جاده ها حتا افراد عادی با پای پیاده هم اجازه رفت و آمد را ندارند.

در حالکه با افزایش تهدیدهای امنیتی به ویژه در کابل، این دیوارها بلندتر شده و ضخامت شان هم بیشتر میشود؛ شهرداری کابل با حمایت نهادهای امنیتی به ویژه گارنیزیون کابل، قرار است موانع جاده‌ها و کوچه پس کوچه های شهرکابل را بردارد. ای اقدام به فرمان رییس جمهور صورت گرفته و قرار است همه موانع از سر ره بر داشته شوند.

بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای امنیتی، نزدیک به یک‌صد و هفتاد موانع در جاده های کابل گذاشته شده است که مشکلات جدی را برای شهروندان ایجاد کرده است. ترافیک شدید که همه روزه از مردم قربانی می گیرد و یا صدها هزار افغانی همه روزه ضربه به اقتصاد افغانستان است.

برنامه سه ماهه برچیدن موانع

این برنامه‌های شهرداری کابل سه ماه طول می کشد و بر اساس این طرح، قرار است موانع گذاشته شده از سوی مقامات دولتی، نهادهای خصوصی و خارجی از جاده های پایتخت برداشته شوند. شهرداری کابل، در چوکات این برنامه، موانع در شهرکابل را به سه بخش تقسیم کرده است. موانع نهادهای که زیر تهدید امنیتی بلند قرار دارند، نهادهای که زیر تهدید امنیتی پائین ترو نهادها و منازل مقامات دولتی که غیری ضروری است و نیاز به ایجاد موانع ندارند.

جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل گفت: “سفارت خانه های کشورهای خارجی مقیم در کابل از این امر مستثنا هستند و آنها می‌توانند موانع خود را مثل گذشته داشته باشند.” پیش از این نیز نهادهای دیپلماتیک در کابل بیشترین موانع را بر روی شهروندان ایجاد کرده بودند و وزارت امورداخله و شهرداری کابل نتوانسته بود موانع آنان را بردارد.

سخنگوی شهرداری کابل به هشدار گفت: “هم‌زمان با آغاز برداشتن موانع از جاده‌های کابل، از شهروندان پایتخت می خواهیم، تا تطبیق این طرح برای ما فرصت بدهند و در مورد کارها پیش داوری نکنند.” براساس این برنامه سه ماهه، موانع شناسایی شده درجه دو و درجه سه برداشته می‌شوند و برخی از نهادها که با تهدید بلندتری امنیتی مواجه اند، موانع شان را به داخل حویلی شان باید انتقال دهند.

اقدام نمایشی شهرداری کابل

شماری از شهروندان و آگاهان بر این باروند که این برنامه شهرداری کابل نمایشی است و برداشتن موانع از توان این نهاد بالا است. شهریان کابل در حالی که این برنامه شهرداری را به فال نیک می‌گرند؛ اما آن‌را بیشتر نمایشی عنوان می‌کنند. این شهروندان می گویند، یکی از موانع که شهردای کابل برداشته دیوارهای کانکریتی پیش منزل سابق فاروق وردگ است که ایشان از یک سال به این سود در این خانه زندگی نمی کند.

شهرداری کابل دیوارهای دانشگاه های خصوصی در کارته سه و لیسه حبیبه را نیز برداشته که موانع جدی را برای شهروندان اینجاد نکرده بود. اما در پاسخ به این نگرانی شهروندان سخنگوی شهرداری کابل از باشندگان پایتخت خواست که زود در مورد برنامه های شهردای قضاوت نکنند. آقای سلطانی گفت، شهردای کابل نیاز به زمان دارد و این برنامه شهرداری سه ماه وقت نیاز دارد.

غلام فاروق مجروح، نماینده مردم در پارلمان می گوید، امید داریم که این برنامه شهرداری همانند گذشته نباشد و موانع به گونه جدی برداشته شود. آقای مجروح به هشدار گفت: “پارلمان کشور پس از عید در این مورد یک تصمیم جدی خواهند گرفت و برنامه شهرداری را با حمایت شان تقویت خواهند کرد”.

از فرمان کابینه حامدکرزی تا فرمان محمداشرف غنی

این تصمیم در کابینه محمداشرف غنی در حالی برای برداشتن موانع از جاده های شهرکابل گرفته می شود، که حامدکرزی نیز در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ برای جمع آوری موانع و پاک کردن شیشه های سیاه موترهای افراد قدرت مند، فرمان صادر کرده بود؛ اما کارکردی جدی نداشت.

در آن زمان، وزیر امور داخله و نمایندگان ادارات و ارگان های محلی، معاون شهرداری کابل، فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی، رییس عمومی پولیس ترافیک و مسئولین پولیس امنیتی در وزارت امور داخله نهادهای بودند که در برداشتن موانع شتراک داشتند.

اذرخش حافظی، آگاه اقتصادی به هشدار می‌گوید، در صورتی که شهرداری کابل در امر برداشتن موانع موفق شود، کمک بزرگی اقتصادی برای شهروندان کابل انجام داده است. آقای حافظی گفت: “همان‌قدر که ایجاد موانع برای شهروندان مشکل در مدیریت زمان ایجاد کرده است، چندین برابر برای کابلیان و سرمایه گذاران، ضرر مالی نیز به همراه داشته است.”

به باور آقای حافظی، اگر شهرداری کابل در هم‌کاری با نهادهای امنیتی بتواند این موانع را بردارد، از نگاه اقتصادی گام بلندی است. نمایندگان مردم در مجلس نیز می گویند، ارگ ریاست جمهوری باید از این اقدام شهرداری کابل حمایت سیاسی نماید تا مسوولان بتوانند به بگونه جدی، کارش را انجام دهند، زیرا تجربه سالهای پیش در کابل نشان داده است که در صورت که شهرداری کابل حمایت نشود، این برنامه همانند فرمان‌های آقای کرزی بی نتیجه خواهد ماند.

فشار اقتصادی برای شهروندان کابل

اگر به آمار رسمی نگاهی انداخته شود، اقتصاد افغانستان رو به پیشرفت است. اما این آمار رسمی گوشه‌هایی از کابل را ناگفته می‌گذارد؛ فقر، بی‌کاری دیوارهای بلندی را بین مردم و حکومت ایجاد نموده است. آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند، شهرداری کابل باید برنامه‌های جدی تر از برداشتن موانع را برای بهبود وضعیت مالی شهروندان روی دست بگرد و مردم را از زندان خود ساخته برخی مسوولان دولتی نجات دهند.

به گفته‌ی آهاگان؛ وقتی مردم به دلیل راه‌بندی‌ها نمی‌توانند برسر کار شان بروند، عاید ناچیز روزانه شان ‌به صفر می‌رسد. ساختار شهر کابل طوری است که بیشترین تجارت و داد و ستد در مرکز شهر صورت می‌گیرد، مواد غذایی از فروشگاه‌های مرکز شهر به اطراف شهر توزیع می‌شوند و بازارهای عمده خرید و فروش نیز در مرکز شهر موقعیت دارند. با مسدود شدن راه‌ها، فروشگاه‌ها تعطیل می‌شوند و مردم نیز نمی‌توانند برسر کار شان بروند و مواد ضروری را خریداری کنند.

موانع سمنتی در حالی از بخش‌های شهر کابل جمع‌آوری می‌شوند که اکثر ادارات دولتی و افراد زورمند از سال‌ها به‌این‌سو جاده‌های مقابل ادارات و منازل شان را مسدود و مشکلات زیاد ترافیکی را برای شهروندان ایجاد کرده‌بودند.

بیشترین موانع جاده‌هاي وزارت خارجه، شش درك، چهارراهي زنبق، کارته سه و كوچه هاي وزيراكبرخان گذاشته شده اند، که از چهارده سال به این سو تاهنوز حکومت موفق به جمع آوری آن نشده بود. نمایندگان مجلس می‌گویند، مرکز شهر که در واقع چگونگی زندگی مردم به وضعیت ترافیک آن بستگی دارد، باید به روی مردم باز باشند و نهادهای دولتی کماکان تلاش شود که از مرکز شهر به بیرون انتقال داده شوند.

بسم الله نادری

 

هم رسانی