پایتخت ملا محمد عمر دوباره نا امن می‌شود؛ ولسوالی معروف قندهار به دست طالبان سقوط کرد

۲۴ میزان ۱۳۹۶ هشدار

طالبان گفته اند که ولسوالی معروف ولایت قندهار را از کنترل نیروهای امنیتی افغانستان بیرون کرده و سقوط داده است. اما مقام های حکومتی از تلفات گسترده جنگ‌جویان گروه طالبان در بمباردمان های هوایی صحبت می کنند. این مقام ها نمی پذیرند که ولسوالی معروف از کنترول شان خارج شده است. این ولسوالی از چند روز به این‌سو شاهد جنگ های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی بوده است.

با این حال منابعی دیگری نیز به رسانه‌های داخلی تأیید کرده اند که شب گذشته گروه طالبان توانسته‌اند، مرکز این ولسوالی را تصرف کنند. تصرف ولسوالی ها در دوران حکومت وحدت ملی اتفاق خیلی مهم و تکان دهنده‌ای نیست. بارها از این اتفاق ها در شمال و غرب و جنوب و گاهی هم در شرق رخ داده است. مقام ها نخست رد کرده اند، اما پس از این که به صورت گسترده سقوط ولسوالی در رسانه ها بازتاب یافته به نحوی پذیرفته اند و یا آنرا عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده‌اند.

روی هم رفته قندهار که مرکز اصلی سیاسی گروه طالبان بود، شب گذشته یکی از ولسوالی های مهم اش از سوی گروه طالبان سقوط داده شد. قندرها پس از آمدن جنرال رازق به عنوان فرمانده پولیس آن ولایت، به طور غیر قابل تصور امن شده و گروه طالبان خیلی توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی را نداشته‌اند. البته در حدی که مناطقی را از کنترل نیروهای دولتی خارج سازند.

مقام های محلی گفته‌اند، مرکز ولسوالی را به دلیل فشار بیش از حد جنگ، به منطقه دیگری این ولسوالی به نام سالیسون انتقال داده‌اند. ولسوالی معروف در مرز با پاکستان قرار دارد و از ولسوالی‌های سرحدی و یکی از مناطقی است که بیشتر مورد استفاده قاچاق‌بران مواد مخدر اند.

طالبان در این جنگ شان توانسته اند، ۱۵ پولیس را به دلیل نرسیدن مهمات و حمایت های هوایی و زمینی، اسیر بگیرند. تا هنوز از کشته شدن شش سرباز پولیس سرحدی گزارش هایی به نشر رسیده است. این ها همه در جنگ سه – چهار روز گذشته رخ داده است که شدید ترین آن از صبح روز گذشته آغاز و تا ناوقت های امشب ادامه داشت که به سقوط این ولسوالی منجر شده است.

اهمیت ولسوالی معروف برای گروه طالبان

ولسوالی معروف به دلیل دور بودن از مرکز ولایت قندهار، بیشتر شاهد نا امنی و حضور طالبان و قاچاق‌بران مواد مخدر می باشد. نیروهای امنیتی در این ولسوالی به دلیل مشکلات در مسیر زمینی، ظاهرن از مسیر هوا اکمال می شوند. اما اکنون بیشتر این نیروها فراری اند و شماری هم کشته و اسیر شده‌اند.

ولسوالی معروف در یک موقعیت حساس جغرافیایی قرار دارد که کنترل آن از سوی طالبان برای این گروه تروریستی، حیثیت یک پل را برای گسترش ساحه جنگ و نفوذ شان در ولایت‌های قندهار و زابل را دارد. روز گذشته جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار به ولسوالی غورک رفته بود و پرچم حکومت افغانستان را در آن جا بلند کرد.

ظاهرن گروه طالبان، از بی رحمی این جنرال جنگ‌جو خیلی هراس ندارند و این بار تصمیم گرفته سر به سر او بگذارند. طبیعی هم است، جنرال رازق به شدت در چند سال اخیر، موضوع ضد پاکستانی داشته و در یکی دو سال اخیر، نسبت به پاکستان تند تر نیز عمل می کند.

اکنون اما این احتمال وجود دارد که پاکستان، به نا امن ساختن قندهار، حیثیت و اعتبار جنگی این جنرال قدرت‌مند را زیر سوال ببرد. بهترین راهش هم سقوط دادن چندین ولسوالی قندهار است و نا امن ساختن مناطق دیگر این ولایت.

این ولسوالی در امتداد خط دیورند موقعیت دارد و برای گروه طالبان ارزش ویژه‌ای دارد. این ولسوالی ۱۴۰ کیلومتر از مرکز شهر قندهار فاصله دارد.

قندهار مرکز سیاسی امارت طالبان

ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، از ولایت قندهار حکم می‌راند. او از همین ولایت جنوبی که مرکز اصلی تنش‌های خانوادگی و قبله‌یی در دو صد سال اخیر بوده است، جنگ‌جویان گروه طالبان را در بسیاری نقاط افغانستان، مدیرت و کنترول می‌کرد. بیشتر افراد قدرت‌مند طالبان از همین ولایت و در همین ولایت بودند.

سیاست مداران نامدار پشتون نیز بیشتر از همین ولایت اند. این ولایت در کنار دیگر مزیت هایش، قبرستان چهره‌های قدرت مند پشتون بوده است و پس از این نیز خواهد بود. زیرا بافت‌های قومی و رقابت‌های خانوادگی و قبله‌یی در این ولایت طوری شکل گرفته است، که هیچ جریان فکری قدرت‌مند و مدرن نمی‌تواند به سادگی آن را بشکند.

کنترل از ولسوالی‌های ولایت قندهار از سوی گروه طالبان، یا حضور این گروه در ولایت قندهار دست کم، به معنای این است که این گروه حضور قدرت‌مند خود را برای سران حکومت ثابت می‌کنند. نه تنها حکومت، که قبیله‌های مختلف ساکن در این ولایت نیز با حکومت کردن گروه طالبان در یکی دو ولسوالی آن، آنها را جدی گرفته و شاید از اوامر سوکوب گرانه جنرال جنوب سر باز بزنند.

به نظر می رسد که این بار طالبان و حامیان آن با این شیوه وارد کار و زار جنگ شده اند، که با استفاه از مخالفان سیاسی جنرال رازق، این ولایت را نا امن کنند. جنرال رازق این مساله را درک می‌کند و شاید برای همین بود که او روز گذشته به ولسوالی غورک رفت و جنگ و عملیات را در این ولسوالی از نزدیک نظارت کرد.

جنرال رازق در یکی دو سال اخیر به شدت زیر فشار قرار دارد. هم زیر فشار سیاسی و اداری از سوی حکومت و هم زیر فشار گروه های رقیب که در چند سال اخیر از سوی او به شدت سرکوب شده اند. مهم تر این که او بزگ ترین حامی اش، حامد کرزی را نیز از خود رنجانده است و گاهی با اظهاراتی بی باکانه، او را در صف کسانی قرار داده که از او روی بگرداند. رقابت و رویارویی با کرزی، کمی ممکن برای جنرال رازق قیمت تمام شود.

طرف دیگر قصه، پاکستان است. پاکستانی‌ها نیز از جنرال رازق هرگز خوش شان نمی آید. شکستاندن جنرال رازق حتا اگر هزینه‌ای زیادی هم برای پاکستان داشته باشد، احتمالن آن را به عهده خواهد گرفت. این مساله در چندین سوء قصد ناکام و پیچیده به جان این مرد پُر زور جنوب مشخص است که دست کم کار گروه طالبان نمی تواند باشد.

روی هم رفته، با سقوط ولسوالی معروف، این احتمال نیز وجود دارد که به خاطر ضعیف ساختن پایگاه جنرال رازق هم که شده، برخی از کار شکنی‌ها از بالا نیز صورت بگیرد. وگرنه در جریان سه – چهار روز جنگ، چطور این ولسوالی اکمال نشد و به سربازانی که در آن جا در جنگ بودند، کمک صورت نگرفت.

رازق اختیار بیگ

هم رسانی