عطا محمد نور در هرات: کمیسیون‌های انتخاباتی باید لغو شوند

۱۰ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

عطا محمد نور والی ولایت بلخ  و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی که به دعوت محمد اسماعیل‌خان از رهبران جهادی حوزه غرب به ولایت هرات رفته است، خواستار لغو کمیسیون مستقل انتخابات شد. او که در خانه محمد اسماعیل خان صحبت می‌کرد، گفت: ” بهتر این است که ما بین خود تصمیم قاطع و جدی بگیریم. با قضاوت از نکاتی که مه گفتم، با تحلیل دقیق از نکاتی که مه گفتم، ما همه تصمیم بگیریم، و تصمیم بر وفق مراد ملت بوده باشه، اصلاح نظام بوده باشه اگر اصلاح نمیشه سقوط نظام بوده باشه. ما خو می‌گیم اصلاح نظام.”

منظور آقای نور از سقوط نظام، سقوط حکومت بوده است. آنطوری که امروز او در صحبت هایش در هرات بیان کرد، گفت در پی سقوط نظام نیست اما اگر اصلاحات نیاید، بهتر است حکومت تغییر کند.

والی بلخ در صحبت هایش به محمد اسماعیل خان گفت، هدف از آمدن‌ام به هرات این است تا برایتان قول رفاقت پیش کنم و در مبارزه مشترک و طولانی قدم بگذاریم تا به پیروزی برسیم. او از موجودیت ریشه‌های فساد در ارگ ریاست جمهوری صحبت کرد که به گفته‌ی او، تمام منابع عایداتی در دست یک تیم نا مشخص قرار گرفته است.

والی بلخ، گفت حکومت پلان مدون و دکترین نظامی برای قوای نظامی افغانستان ندارد و هر روز صدها سرباز این وطن کشته می شوند. او گفت:” این چگونه نظامی است که هر روز پنج‌صد فرزند این ملت کشته میشه و کسی هم خم به ابرو نمی‌آورد و شعار می دهد که ما در جنگ پیروز هستیم. بسیار شرم آور است. مجاهدین یک متل داشتند که می‌گفتن، قریب است جوراب‌های تان را بکشند تو میگی مه د جنگ پیروز هستم. ای آقایون را قرار است تنبان شان را بکشه پطلون شانه بکشه اینا میگن ما در جنگ پیروز هستیم.”

رییس حزب جمعیت اسلامی که با هیجان صحبت می کرد گفت، این چگونه جنگ است که در مسجد، در فاتحه، در شفاخانه، در خانه، در سرک و در هیچ جای هیچ کسی امنیت ندارد.

حکومت دست نشانده است

آقای نور در صحبت هایش در خانه اسماعیل خان گفت: ” در ارگ ریاست جمهوری تیم نامشخصی است که در جستجوی منابع عایداتی است. صلاحیت وزارت خانه ها از آنان سلب شده و تمام تمرکز قدرت در ارگ است.”

نکته مشترکی در صحبت‌های آقای عطا محمد نور و محمد اسماعیل خان؛ وجود داشت، هر دو حکومت کنونی را دست نشانده و حکومت تحمیلی بر مردم عنوان کردند. پیش از این نیز آقای اسماعیل خان در یک گفت‌گوی اختصاصی با هشدار گفته بود که حکومت وحدت ملی یک حکومت دست نشانده است. او از حاشیه راندن مجاهدین از سوی این حکومت نیز به شدت انتقاد کرده بود. در آن گفت‌گوی اختصاصی هم به لغو حکومت کنونی از سوی اسماعیل خان اشاره شده بود.

آقای محمد اسماعیل گفت، با آن‌که حکومت قدرت تامین امنیت را ندارد رهبران حکومت فعلی هم شهامت استعفا را ندارند. استفاده لفظ تحمیلی بر حکومت از سوی محمد اسماعیل خان اشاره به میانجی‌گری جان‌کری وزیر خارجه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ داشت که آقای غنی و عبدالله را رییس جمهور و رییس اجرائیه افغانستان اعلام کرد.

والی بلخ  هم در ای دیدارش، از سیاست حذف مجاهدین در حکومت فعلی انتقاد کرد. او تأکید نمود که در حکومت وحدت ملی مشارکت سیاسی عادلانه نیست و ما به دنبال عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی هستیم که باید تأمین شود.

لغو کمیسیون های انتخاباتی

پیش از این رسانه ها به نقل از والی بلخ گفته بود که او کاندید ریاست جمهوری است. اما روز گذشته آقای عطا محمد نور گفت، از حرف های او توسط رسانه تحریف شده است و او نگفته است که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خود را کاندید می کند.

اما او گفت، نامزد شدن‌اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، دور از احتمال هم نیست که بعد از نشست و مشوره با هم فکران‌اش در این مورد تصمیم نهایی را خواهد گرفت. اما آنچه عطا محمد نور را در مورد انتخابات آینده نگران ساخته‌، دخالت قدرت‌های فرا منطقه‌یی در نتیجه انتخابات و تقلب است.

شاید به خاطر همین نگرانی است که او گفت، به نماینده‌گی از شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، بمنظور برگزاری انتخاباتی که به باور او شفاف باشد، چهار پیشنهاد را مطرح کرد.

آقای نور، در ابتدا خواستار لغو کمیسیون انتخاباتی شد. در قدم دوم خواستار اصلاح بنیادین کمیسیون های انتخاباتی. سوم این که از دید او باید پلان و یا بدیل این کمیسیون در نظر گرفته شود و چهارم هم نظارت قوی از روند انتخابات توسط احزاب سیاسی و گروه های قوی در افغانستان.

والی بلخ هشدار داد، در صورت عدم اجرای این پیش‌نهادها، آنان باورمند اند که در انتخابات تقلب خواهد شد و مطابق تقلب نتیجه آرا به نفع حکومت‌داران تغییر می‌کند.

محمد اسماعیل خان هم برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت فعلی راه کارهایی را مطرح کرد که یکی از آن‌ها انتخابات زود هنگام بود. اما تشکیل حکومت موقت توسط  لوی‌جرگه راه‌کار دیگری بود که از سوی این رهبر جهادی بخاطر تغییر وضعیت کنونی افغانستان،  قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شده است. خواستی که حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز به دنبال آن است و برای عملی کردن اش تلاش می کند.

در همین حال، مجلس نمایندگان افغانستان هم در نشست عمومی روز چهارشنبه‌اش نسبت به ابهامات و نارسایی‌ها در روند انتخابات ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاحات بنیادی در خصوص کمیشنران نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات گردید. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که برگزاری انتخابات شفاف و قابل پذیرش از مکلفیت‌های حکومت و از حقوق اساسی شهروندان افغانستان است، اما به گفته او، نشانه‌های موجود در این راستا، خلاف این اصل را ثابت می‌سازد و نگرانی جریان‌های سیاسی، پارلمان و نهادهای ناظر انتخاباتی در این راستا جدی و به جا است. او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که برای تامین انتخابات شفاف پارلمانی، اصلاحات گسترده‌ای را در سطح کمیشنران نهادهای انتخاباتی و پروسه انتخابات روی دست گیرد.

نقیبه بارکزی

هم رسانی