پاییز عاشقانه در ولایت بامیان

۱۵ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

افغانستان پر است از مناظر زیبا و دیدنی. در این میان ولایت مرکزی بامیان عروس شهرهای دیدنی افغانستان است. ولایتی که هر فصل اش زیبایی های خود را دارد و دل از سینه می برد.

اکنون که خزان است و هوا هم سرد شده است، این ولایت عاشقانه تر شده، زیبا تر شده و دیدنی تر شده است. در کنار مهربانی و صمیمت مردم اش، رنگ‌های درختان که تا همین چند روز پیش همه سبز بودند، دنیای دیگر و فضای دیگری را برای هر کس و در ذهن هر کس تداعی می کند.

شاید کمتر کسی باشد که دل‌باخته زیبایی‌های فصل پاییز نگردد. پاییز را به تابلوی نقاشی تشبیه می‌کنند که برترین رنگ‌ها در آن استفاده شده است. از زیبایی‌های این فصل می‌توان به تغییر رنگ برگ درختان، برگ ریزان، کوتاه شدن روز و فرا رسیدن هوای سرد اشاره کرد.

در میان شهری پر از رنگ های زرد، اما شهمامه و صلصال بیشتر خود نمایی می کند. گویا شهمامه بیشتر عاشق صلصال شده است. درست است خود شان نیست، اما اُبهت و عظمت شان در جاهای خالی که اکنون از دور خود نمایی می کند و دل آدم را می لرزاند، مشخص است.

شهمامه و صلصال، در کنار ده‌ها آثار و آبدات تاریخی دیگر، ولایت بامیان را به یکی از ولایت‌های تاریخی افغانستان مبدل ساخته است.  ولایتی که بیش‌ترین بازدیده کننده را در سال روان خورشیدی داشت و امن ترین مکان برای سیاحان داخلی و خارجی.

مژگان مصطفوی معین گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ چهل روز پیش، در روز جهانی توریزم اعلام کرد که آمارِ گردش‌گران ام‌سال در بامیان به بیش از سه صد هزار نفر رسیده است. هرچند  دو هفته پیش، مسوولان محلی این آمار را بیشتر از چهارصد هزار نفر گفتند.

در کنار این، ولایت بامیان، میزبان چندین جشن‌واره و برنامه های مختلف هنری و فرهنگی بوده است. از جمله جشن‌واره نوروزی، جشن‌واره دمبوره، جشن‌واره گل کچالو، مسابقات ملی و بین المللی اسکی، آب بازی، واترپولو، بایسکل رانی و جشن‌واره فیلم، برنامه های اند که در سال روان خورشیدی در این ولایت برگزار شدند و به شکوه و شمار بازدید کننده‌گان اش هم افزودند.

در این گزارش برای شادی دل تان، چند عکس زیبای پائیزی از بامیان را، اسحاق شیبری فرستاده که اینجا نشر می‌شوند.

 

هم رسانی