پغمان از چشم دوربینِ خبرنگارِ هشدار

۲۷ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

صبحِ زود و سردِ کابل را با پلانی که روز قبل ریخته بودم، بسوی پغمان راه افتادم. این‌روزها کابل هوا سرد شده و در برخی ولایات حتی برف آمده  و پغمان نیز سفیدِ سفید گشته. به محض این‌که وارد پغمان شدم همه مناظرِ اطرافم ، به‌سان نقاشی‌های زیبا و پررنگ درآمده بود و شگفت‌زده‌ام ساخت. با هیجان عکاسی می‌کردم از پغمانی که معلوم نمی‌شد در آن، هنوز خزان است و یا روزهای سردِ چله‌ی زمستان را می‌گذراند. برعکسِ درختان شهرِ کابل، پغمان درختانش همه پاک و تهی از گردو خاک بودند. درختانی با برگ و  شاخه‌های قشنگ و طلائی. مردم کم‌تر در کوچه و جاده‌های پغمان دیده می‌شدند، همه درونِ خانه‌هاشان خزیده بودند. دکان‌ها مشتری‌های اندکی داشتند و بیش‌تر شان از فرطِ سرما دکان‌هاشان را بسته بودند. پغمان چهرهء زیبا دارد و به عنوان توریستی می‌شود از هوا و فضایش لذت برد، اما این برف و سرمای زمستان برای باشنده‌گان پغمان خیلی خوشایند نمی‌نمود، آن‌هم یک دلیل واضح دارد، فقر و امکاناتِ اندکِ گرما برای مهارسردیِ استخوانِ‌سوز پغمان!

این عکس‌های زیبا از مناظرِ دیدنی در پغمان نیز، پیش‌کشِ حضور خواننده‌گانِ گرامی هشدار

آصف یوسفی

هم رسانی