درهشت ماه بیش از ۱۷۰۰ پرونده خشونت علیه زنان بررسی شده است

۶ قوس ۱۳۹۶ هشدار

اداره دادستانی کل افغانستان می‌گوید که در طول ۸ماه گذشته به‌بیش از ۱۷۰۰ پرونده خشونت علیه زنان، رسیدگی کرده است. سیناشینامنصور، معین اداره دادستانی کل که در نشست به‌مناسبت روزجهانی محو خشونت علیه زنان در کابل صحبت می‌کرد گفت که این اداره در ۸ماه گذشته به ۱۷۲۶ پرونده خشونت علیه زنان به گونۀ کامل رسیدگی کرده‌است.

به گفته‌ خانم منصور از مجموع این ارقام ۹۹۵ پرونده‌ آن لت‌وکوب و ۱۴۷ پرونده‌ آن تجاوز جنسی بوده است. به‌گفته مقام‌های این اداره، عاملان این قضایا شناسایی و مجازات شده‌اند.

براساس آمارهای این‌اداره، در سال گذشته به ۲هزار پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی شده‌بود اما از آغازسال جاری تاکنون آمار رسیدگی به خشونت علیه زنان به بیش از ۱۷۰۰ پرونده رسیده است. آماری‌که احتمال افزایش خشونت‌ها علیه زنان را نشان می‌دهد.

اما جمشیدرسولی، سخن‌گوی اداره دادستانی‌کل می‌گوید، این آمار ممکن نسبت به سال گذشته افزایش را نشان‌دهد اما این افزایش از آن‌جا ناشی می‌شود که پرونده‌های بیش‌تر خشونت علیه زنان در این اداره ثبت‌شده و نیز دسترسی زنان به عدالت نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت‌است.

مقام‌های دادستانی‌کل هم‌چنان اعلام‌کرده که دادستانی‌های خشونت علیه‌زنان در سراسر افغانستان فعال شده و با این‌کار، دسترسی زنان به عدالت نسبت به گذشته نیز افزایش یافته‌است.

سخن‌گوی دادستانی‌کل هم‌چنان در رابطه به خودکشی زهراخاوری، دانش‌جوی دانش‌گاه کابل، بر رسیدگی جدی این پرونده تاکید کرده گفت‌ که اداره دادستانی‌کل به همه‌ نگرانی‌های موجود در زمینۀ رسیدگی به این پرونده که اکنون در رسانه‌های اجتماعی ابراز می‌شود، پایان خواهد‌داد.

سخن‌گوی دادستانی‌کل افزود که تاکنون هیچ پروندۀ‌ وجود ندارد که به اداره دادستانی کل فرستاده شده و به آن رسیدگی صورت نگرفته باشد.

جلیل پویا

هم رسانی