مسئول نظامی گروه طالبان در تخار بازداشت شد

۸ قوس ۱۳۹۶ هشدار

امنیت‌ملی، مسئول نظامی گروه‌طالبان در ولسوالی نمک‌آب ولایت‌تخار را هم‌راه با یک هم‌کارش بازداشت کرده‌است. امنیت‌ملی در یک اعلامیهء‌خبری گفته‌است که نیروهای قطعات خاص امنیت‌ملی، در یک عملیات ویژه قاری‌عبدالرحیم فرزند نوروز مسئول نظامی گروه‌طالبان در ولسوالی نمک‌آب را از مربوطات شهر تالقان بازداشت کرده‌اند.

قاری‌عبدالرحیم، از اعضای فعال گروه‌تروریستی‌طالبان بود و در سازمان‌دهی حملات تروریستی در ولایت‌تخار نقش جدی و تاثیرگذار داشته‌است. این عضو گروه‌طالبان، دست داشتن در فعالیت‌های مختلف تروریستی در تخار، اعتراف کرده‌است.

در خبرنامه امنیت‌ملی آمده‌است که قاری‌عبدالرحیم هم‌راه با هم‌کارش می‌خواستند برای سازمان‌‌دهی حملات تروریستی و تهاجمی در ولایت‌تخار برای گروه تروریستی طالبان سلاح و مهمات فراهم کنند که از سوی امنیت‌ملی بازداشت شدند.

در خبرنامه امنیت‌ملی آمده‌است که این مسئول نظامی طالبان می‌خواست ۵۰ فیر مرمی راکت RPG را به گروه تروریستی طالبان در مربوطات ولایت‌تخار انتقال بدهد تااز آن جنگ‌جویان این گروه در حملات گروهی و تهاجمی استفاده نمایند .

هم رسانی