زمری‌پیکان فرمانده‌ پیشین پولیس امن و نظم‌عامه به‌بیش از ۸سال حبس محکوم شد

۱۳ قوس ۱۳۹۶ هشدار

دادگاه‌ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، زمری‌پیکان فرمانده پیشین پولیس امن و نظم عامه را به ۸ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. دادگاه‌ابتدایی این فرمانده پیشین امن و نظم عامه روز یک‌شنبه در غیاب او برگزار شد.

آقای‌پیکان به جرم سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفوی و فراهم نمودن زمینه قتل یک‌شخص، از سوی دادگاه محکوم شد. مختار پیکان، پسر زمری پیکان با استفاده از اسلحه و امکانات دولتی شخصی را به‌قتل رسانده بود که پدرش نیز در سازمان‌دهی آن قتل هم‌کاری کرده‌است.

براساس گزارش‌ها مختارپیکان در زمان قتل سهراب، سوار بر موتر زرهی پدرش بوده و چند پولیس امن و نظم عامه نیز او را هم‌راهی می‌کردند. چند روز پس از آن روی‌داد، وظیفه زمری پیکان به تعلیق درآمد.

براساس حکم دادگاه،  ۹ سرباز امن و نظم‌عامه نیز به جرم غفلت وظیفوی به یک تا هفت‌سال حبس محکوم شدند. پسر آقای‌پیکان که متهم اصلی پروندۀ قتل سهراب است، در حال حاضر فراری است.

هم رسانی