رهبر شبکه القاعده همراه با ۸۰ عضو این گروه در افغانستان کشته شدند

۱۴ قوس ۱۳۹۶ هشدار

نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع، عمرخطاب مشهور به عمر منصور رهبر گروه القاده در افغانستان را کشت. در عملیات مشترک قطعات خاص امنیت ملی، ارتش و نیروهای حمایت قاطع، در ولایت غزنی ،زابل و پکتیا، هشتاد عضو این گروه تروریستی نیز کشته شده اند.

امنیت ملی در خبرنامۀ گفته است عمر‌خطاب بعد از عاصم عمر رهبر این گروه، مهم ترین رهبر القاعده در شبه جزیره هند است و ارشد ترین عضو این شاخه می باشد که تا حالا در افغانستان کشته شده است.

در خبرنامه امنیت ملی گفته شده است که در این عملیات ها، ۲۷ عضور دیگر این گروه بازداشت شده و پنج قرارگاه مهم القاعده در این ولایت ها نابود شده اند.

بر اساس خبرنامه امنیت ملی، در میان کشته شده‌گان، فرد دیگری به نام قاسم مشهور به خرم کیانی، حسن حمزه و جنید اعضای دیگر مهم شبکه االقاده در افغانستان قرار دارند.

بر اساس ادعای امنیت ملی، مصطفی مسوول نظامی شبکه القاعده، با سه طالب پنجاپی و دو طالب محلی نیز در این عملیات ها کشته شده اند.

امنیت ملی گفته است که اعضای شبکه القاعده در افغانستان پس از سال ۲۰۱۵ عملا در جنگ مستقیم با دولت افغانستان و نظامیان خارجی قرار داشته و در کنار این، در نقش مشوره دهنده، تأمین کننده ارتباطات و حمایت مسلکی در استفاده از اسلحه بزرگ، برتاب راکت و هاوان و تعلیمات در عملیات های شب هنگام برای طالبان نیز فعالیت داشته اند.

هم رسانی