در سال جاری در زون جنوب بیشتر از ۲۶۰۰ تروریست کشته شده اند

۲۶ قوس ۱۳۹۶ هشدار

جنرال امام نظر بهبود، فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل، گفته است که آنها از ابتدای سال جاری تا کنون بیشتر از ۲۶۰۰ تروریست را در زون جنوب کشته و هزارن تروریست دیگر را نیز زخمی ساخته است.

فرمانده این قول اردو در ولایت قندهار امروز در یک نشست با سران قومی، عالمان دین و کمیته ولایت شورای عالی صلح گفت که در سال جاری تحرکات ترورستان کم شده و برعکس عملیات نیروهای امنیتی افغانستان به صورت چشم گیر افزایش داشته است. آقای امام نظر تأکید کرد که نیروهای ارتش ملی در حالت تعرضی قرار دارند و در جریان امسال، بیشتر هشتاد و هفت هزار مورد عملیات اپراسیونی انجام داده اند.

این جنرال ارتش افغانستان گفته است، برنامه آنها این است که ساحه کنترول نیروهای امنیتی همه روزه بیشتر شود. در این نشت جنرال محمد رادمنش معاون سخن‌گوی وزارت دفاع نیز شرکت داشت. او از مردم قندهار خواست برای تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان با نهادهای امنیتی همکار باشند.

در این نشست رییس شورای علمای قندهار جنگ کنونی را نا مشروع دانسته و از مخالفان مسلح خواست دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح بپیوندند.

هم رسانی