قریه تِبر ولسوالی سانچارک سرپل تصفیه شد؛ ۸۶ جنگ‌جوی طالب کشته و زخمی شدند

۲۷ قوس ۱۳۹۶ هشدار

قریه تبر ولسوالی سنچارک سرپل با کشته شدن ۵۰ تروریست طالب بصورت کامل از جنگ‌جویان طالب تصفیه  شد. قول اردوی ۲۰۹ شاهین با ارسال خبرنامۀ گفته که عملیات تصفیوی از سه روز بدین‌سو زیر نام البرز ۲۰ در این منطقه جریان داشت که در نتیجه منجر به شکست طالبان و تصفیه این ولسوالی شد.

بر اساس این خبرنامه در میان کشته شدگان طالبان، قاری شیرمحمد معاون ولسوال نام‌نهاد و چندین تن از سرگروپ‌های کلیدی این گروه نیز شامل اند. در این عملیات تصفیوی که از طریق زمین و هوا راه اندازی شده بود، ۳۶ جنگجوی دیگری طالب زخمی شده اند.

براساس این خبرنامه در عملیات تصفیوی تبر یک‌ تانگ زرهی هاموی، یک‌ رنجر، یک جیپ، یک سرایچه، ۳۴ موترسایکل و۴ موضع مستحکم طالبان تخریب شده و ۲میل کلاشینکوف، یک قبضه راکت، یک میل‌پیکا و دو عراده موترسایکل به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

قریه تبر پس از پیوستن یک فرمانده حزب اسلامی به گروه طالبان، سقوط کرد و سبب خسارات مالی و جانی برای باشندگان محل و آواره شدن ۵هزار فامیل ساکنان این منطقه شد.

هم رسانی