یک عضو گروه طالبان در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده است

۲۸ قوس ۱۳۹۶ هشدار

امنیت ملی افغانستان یک تروریستی مربوط به گروه طالبان را در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت کرده است. ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامۀ گفته است که یک تروریست به نام قاری وحید فرزند گل عزیز را از ناحیه پنجم در غرب شهر کابل بازداشت کرده است.

فرد بازداشت شده، عضو گروه طالبان است و از ولایت میدان وردک برای انجام فعالیت های تروریستی به شهر کابل فرستاده شده بود.

در خبرنامه آمده است که فرد بازداشت شده گفته است که مسوولیت یک گروپ تروریستی با رهبری حامد قوماندان قطعه سرح طالبان در ولایت میدان را داشته و در عملیات های متعدد تروریستی در ولایت های ننگرهار و میدان وردک بر علیه نیروهای امنیتی اشتراک داشته است.

امنیت ملی در حالی از بازداشت این عضور کلیدی گروه طالبان در حوزه پنجم خبر می‌دهد که روز گذشته، سه حمله کننده گروه داعش در این منطقه بر مرکز آموزشی امنیت ملی حمله کرده و حدود پنج و نیم ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

هم رسانی