رییس جمهور غنی با مایک‌پنس معاون رییس جمهور امریکا دیدار کرد

۱ جدی ۱۳۹۶ هشدار

رییس جمهور غنی شام روز گذشته با مایک‌پنس معاون رییس‌جمهور امریکا در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. مایک‌پنس روز گذشته در رأس یک هیات ارشد امریکایی به کابل آمده است. در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است که رییس جمهور غنی از قربانی‌های که سربازان امریکا در جنگ افغانستان به خاطر تأمین امنیت متحمل می‌شوند قدردانی کرده و از کمک‌های دوامدار امریکا به مردم و حکومت افغانستان نیز تشکر کرده است.

در این دیدار شماری از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان نیز حضور داشتند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست‌جمهوری، دو طرف سال ۲۰۱۷ میلادی را، سال پر دست‌آور در بخش انکشاف سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان خوانده و روی برگزاری انتخابات شورای ملی و ریاست جمهور در وقت تعیین شده‌ی آن تأکید کردند.

بر اساس خبرنامه ارگ، رییس‌جمهور غنی استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را یک فرصت مهم در بخش تأمین امنیت افغانستان و منطقه خوانده و بر تقویت بیشتر روابط افغانستان و امریکا تأکید کرده است.

ریاست جمهوری گفته است که در این دیدار مایک‌پنس معاون رییس‌جمهور امریکا نیز تأکید کرده است که کشورش همیشه درکنار دولت و مردم افغانستان قرار داشته و این همکاری و حمایت ادامه خواهد یافت.

آقای پنس نیز از دست‌آوردهای نیروهای امنیتی افغانستان در بخش مبارزه با تروریزم ستایش کرده و گفته است که محور اصلی استراتیژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، آوردن صلح و ثبات برای مردم افغانستان است.

هم رسانی