به زودی ۹۰ تن از زندانیان حزب اسلامی از زندان‌های بگرام و پلچرخی آزاد می‌شوند

۷ جدی ۱۳۹۶ هشدار

قرار است تا چندروز آینده یک گروه از زندانیان حزب اسلامی حکمتیار از زندان‌های پلچرخی و بگرام آزاد شوند و به خانواده‌های شان بپیوندند. حزب اسلامی با نشر اعلامیۀ گفته که حکومت لیست ۹۰ تن از زندانیان را به کمیسیون عدلی و قضایی این حزب سپرده که قرار است در آینده نزدیک بر اساس توافق‌نامه حکومت و حزب اسلامی از زندان آزاد شوند.

این حزب در اعلامیه‌اش از محمد اشرف غنی رییس جمهور بخاطر مطرح کردن موضوع زندانیان این حزب روز گذشته در نشست امنیتی در ارگ قدردانی کرده است. در اعلامیه آمده که رهبری حزب اسلامی از هیچ تلاشی برای آزادی زندانیان این حزب دریغ نکرده است.

حزب اسلامی به روز یک‌شنبه برای ۴۰۰ تن از زندانیان این حزب در زندان پل‌چرخی لباس گرم زمستانی توزیع کرده بود.

بر اساس توافق نامه صلح که میان دولت و حزب اسلامی به امضا رسیده است، یکی از شرایط این حزب برای پیوستن به صلح و دست کشیدن از جنگ، آزادی زندانیان این حزب بوده است که به جرم فعالیت های تروریستی و کشتار غیر نظامیان و نظامیان افغانستان در زندان‌های پلچرخی و بگرام به سر می‌برند.

هم رسانی