رییس جمهور: هدف تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت انرژی منطقه‌یی است

۱۴ جدی ۱۳۹۶ هشدار

پروژۀ لین انتقال برق ۲۲۰ کیلووُلت غزنی – میدان‌وردک و دو سب‌ستیشن در سید آباد میدان وردک و شهر غزنی امروز پنج‌شنبه با حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور افتتاح شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مراسم افتتاح این پروژه گفت که امروز بخاطر روشن شدن خانه‌های مردم در  غزنی و میدان وردک و معادل شدن برق غزنی که دومین قیمت‌ترین برق در افغانستان بود، یک روز روشن است. به گفته رییس جمهور، قیمت‌ترین برق مورد استفاده مردم بادغیس و دومین برق از نگاه قیمت در غزنی بود. به گفته او ۱۱ ولایت افغانستان از ۲ تا ۱۰ چند ولایت‌های دیگر افغانستان برای برق هزینه می‌پردازند. رییس جمهور گفت که تعهد حکومت به توجه بنیادی به این ۱۱ ولایت‌ افغانستان است.

رییس جمهور تاکید کرد که هدف عمده حکومت این است که در سراسر افغانستان مردم به برق متوازن دسترسی داشته باشند. به گفته او در حال حاضر از نگاه انرژی برق ۹ جزیره وجود دارد و تلاش حکومت برای ایجاد یک شبکۀ سراسری است.

رییس جمهور افزود که افغانستان از واردات به طرف خودکفایی و تبدیل شدن به مرکز ترانزیت برق در منطقه در حرکت است. به گفته رییس جمهور هدف افغانستان از واردات برق تنها خود کفایی نیست بلکه براساس تخمین‌ها تا ۱۵ هزار میگاوات برق را از آسیای مرکزی به آسیای جنوب انتقال خواهد داد. او تأکید کرد که هدف نهای ایجاد یک شبکه سراسری برق در داخل و تبدیل ساختن افغانستان به مسر ترانزیت انرژی در منطقه می‌باشد.

در کنار آن به گفته رییس جمهور حکومت افغانستان در تلاش است تا انرژی ولایت‌های را که نمی‌توانند به شبکۀ سراسری انرژی وصل شوند، از طریق انرژی آفتابی، بادی و گاز تامین کند. ولایت‌های که به گفته رییس جمهور اکنون به برق دیزلی متکی اند.

آقای غنی همچنان در اشاره به آغاز سرمایه گذاری خصوصی روی پروژه تولید ۹۰ میگا وات برق در شبرغان – بلخ گفت که این‌گونه پروژه‌ها نه تنها در ولایت‌های شمال بلکه در ولایت‌های همجوار آن نیز تاثیر مثبت دارد.

رییس جمهور هم‌چنان به شرکت برق و دیگر تطبیق کنندگان پروژه‌های انکشافی هدایت داد که پروژه‌ها از اماکن مسکونی عبور ندهند و در حد ممکن تلاش کنند تا به خانه‌ها و باغ‌های مردم در تطبیق این پروژه‌ها آسیب نرسد.

امان‌الله غالب رییس شرکت برق (برشنا) درمراسم افتتاح این پروژه گفت که این لین از طریق چمتله – ارغندِه به ولایت میدان وردک و سپس به ولایت غزنی انتقال داده شده و درکنار آن دو باب سب‌ستیشن در ساحه ولسوالی سیدآباد و شهر غزنی نیز به بهره برداری سپرده شده است.

به گفته آقای غالب قرارداد سروی، دیزاین و تطبیق این پروژه در سال ۲۰۱۴ میان شرکت برق و یک کمپنی هندی شامل بخش تمدید لین ۲۲۰ کیلوولت از ارغندی تا غزنی به هزینه ۵۹ میلیون دالر و بخش و تاسیس دو سب استیشن به هزینه ۴۷٫۶ میلیون دالر به امضا رسیده بود.

رییس شرکت برق، خودکفایی انرژی از منابع داخلی، تعادل میان عواید و مصارف شرکت، افزایش عواید، کاهش ضایعات تخنیکی و مالی، همسان سازی قیمت برق در سراسر افغانستان، امنیت انرژی برق در سطح ملی، ایجاد اصلاحات و محو فساد، اشتراک در مارکت انرژی برق منطقوی و مدیریت جامع پروژه‌های انرژی را از برنامه‌های دارای اولویت این شرکت خواند و افزود که هنوز هم راه طولانی برای تامین انرژی برق و روشنی خانه‌های مردم افغانستان در پیش است.

آقای غالب گفت که از طریق این لین، ۱۰ میگاوات برق به ولایت غزنی انتقال داده می‌شود که این میزان تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۵ میگاوات خواهد رسید. همزان به گفته او توزیع برق برای ده هزار خانواده در ولسوالی سیدآباد میدان وردک نیز آغاز خواهد شد.

جلیل پویا

هم رسانی