بازداشت ۱۳ کارمند شهرداری هرات به اتهام فساد مالی

۱۶ جدی ۱۳۹۶ هشدار

مقام‌ها در ولایت هرات می‌گویند که شماری از کارمندان بخش‌های عواید شهرداری این ولایت به اتهام حیف و میل عواید این اداره زیر پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند.

به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، این کارمندان شهرداری در تبانی و همدستی با همکاران شان، عواید شهرداری را حیف و میل کرده اند.

سخنگوی والی هرات گفت که ازمجموع ۳۴ کارمندان شهرداری این ولایت که زیرپیگرد قرار دارند،  ۱۳ تن آنان امروز شنبه درعملیات ویژه بازداشت شده اند.

آقاي فرهاد افزود که این افراد باهمکاری شهردار کنونی ازطریق ارگان‌های ذیربط زیر پیگرد قرارگرفته اند.

یکی از اتهامات افرادی که بازداشت شده اند همکاری درجهت حیف ومیل عواید شهرداری درگذشته بوده است.

هم رسانی