داکتر عبدالله: شناسنامه‌های برقی بدون قناعت تمام مردم توزیع نمی‌شود

۱۸ جدی ۱۳۹۶ هشدار

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، می‌گوید شناسنامه‌های برقی بدون قناعت تمامی شهروندان افغانستان توزیع نمی‌گردد. آقای عبدالله در جلسه شورای وزیران امروز در کابل گفت، توزیع شناسنامه‌های برقی باید سبب یک پارچه‌گی مردم گردد نه سبب اختلاف آنها. او گفت که با توزیع شناسنامه‌های برقی تمام مردم باید نفع شان را در آن ببیند.

آقای عبدالله گفت، تأخیر در توزیع شناسنامه‌های برقی، کار مناسب است و باید در این مورد یک گفتمان ملی برگزار شود. او تأکید کرد:” اکنون بحث‌های مهم در کشور جریان دارد. توزیع تذکره برقی به هویت ملی مردم افغانستان ارتباط دارد. این موضوع نباید سبب تفرقه مردم شود. بحث‌های کلان باید سبب اتحاد مردم گردد.”

رییس اجرایی در نشست امروز شورای وزیران، روی نظریات مردم افغانستان در مورد توزیع شناسنامه بیشتر تأکید کرد و گفت، روند توزیع شناسنامه‌های برقی زمانی آغاز خواهد شد که همه مردم افغانستان به آن قناعت داشته باشند.

او گفت، باید همۀ مردم افغانستان به قربانی‌های که مردم در سال‌های گذشته داده اند احترام بگذارند و مخالفت با لقب قهرمانی احمدشاه مسعود را ناپسند توصیف کرد. آقای عبدالله از سیاست گران افغانستان خواست در این گونه موارد صحبت‌های مسوولانه داشته باشند.

او در واکنش به صحبت‌های دو روز پیش عبیدالله بارکزی نماینده ارزگان در مجلس گفت، این عضو مجلس بدون این که شناسنامه برقی به قهرمان ملی ربط داشته باشند، با این لقب او مخالفت کرده است.

رییس اجرایی تأکید کرد، درست است که از تذکره‌های کاغذی استفاده های نادرست زیادی صورت می‌گیرد این یک واقعیت است، اما توزیع تذکره‌های برقی نیز به تمام مردم افغانستان ارتباط می‌گیرد و نباید خواست مردم نادیده گرفته شود که یک بخشی از مردم خود را جدا از افغانستان احساس کنند.

توزیع تذکره‌های برقی و آوردن تعدیل در قانون ثبت و احوال نفوس از سوی رییس جمهور پس از تصویب هر دو مجلس، اکنون در کنار دیگر جنجال‌ها و بحران، این مساله نیز افغانستان را به سمت بحران نزدیک‌تر می‌سازد و احتمالن اگر حکومت خواست اقوام دیگر را نادیده بگیرد، روزهای بدی در انتظار حکومت و مردم افغانستان خواهد بود.

هم رسانی