عطا محمدنور به حکومت: وادارم نکنید که بندر حیرتان را در کنترول بگیرم

۲۴ جدی ۱۳۹۶ هشدار

همزمان با ورود هیأت شورای امنیت سازمان ملل به کابل و در ادامه تنش‌ها میان ریاست جمهوری و عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور غنی، آقای نور بارِ دیگر در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها ظاهر شد و قدرت‌اش را به رخ حکومت کشید.

آقای نور با سخنانی هشدارآمیز، در واکنش به دستور اخیر ارگان‌های محل که گفته است از این پس، امضای او به عنوان والی بلخ در نهادهای دولتی، اعتباری ندارد می‌گوید، ارگان‌های محل در حد و اندازه‌هایی نیست که در موارد کلان سیاسی ابراز نظر کند و هم‌چنان تاکید دارد که او والی بوده، است و خواهد بود.

آقای نور که بی‌اعتبار کردن امضایش از سوی ارگان‌های محل را لقمه‌ای بزرگتر از دهان این نهاد حکومتی می‌داند گفت:” شما (حکومت) اضافه روی کرده اید. اجازه نیست که ارگان‌های محل در مورد من حرف بزند که امضای والی بلخ اعتباری ندارد. من والی بلخ بودم، هستم و تا زمانی‌که به توافق برسیم والی خواهم بود و در تمام ادارات بلخ، امر مستقیم من نافذ است و هیچ کسی جلوش را گرفته نمی‌تواند.”

همزمان با این، آقای نور به این هشدار بسنده نمی‌کند و برای کاهش فشارهای بیشتر از سوی حکومت، هشدار می‌دهد که اگر برای دور کردن‌اش از کرسی ولایت بلخ، تلاش‌های بیشتر صورت گیرد او بندر حیرتان را که یکی از پردرآمدترین بندرهای بازرگانی افغانستان است می‌بندد و این‌گونه معاشات کارمندان تحت امرش را از پول این بندر پرداخت خواهد کرد.

آقای نور می‌گوید این اقدامش سبب خواهد شد تا حکومت بیش از پیش، نادم شود:” گفتند که معاشات را با امضای والی بلخ امضا نمی‌کنیم. این اشتباه را نکنید که اشتباه دیگرتان است. مه والی هستم و امضایم در تمام ادارات اعتبار دارد و اگر بسیار مره مجبور ساختید، بندر حیرتان را که صدها میلیون دالر عواید دارد و به کیسه حکوومت می‌ریزد را بسته خواهم کرد و او وقت باز مه معاشات را مستقیم اجرا می‌کنیم. آن زمان بسیار پشیمان خواهید شد و نیز وضعیت بدتر خواهد شد.”

آقای نور همچنان تأکید کرد که اگر قصه این گونه شد که حالا ارگان‌های محل می‌گوید، باز هر وزیری اگر مرد است دستورش را در ولایت بلخ عملی کند.

درمیان این سخنان پر از کنایه و هشدارگونه والی برکنار شده بلخ، او به مهمانان پرقدرتی که به تازه‌گی از آدرس شورای امنیت سازمان ملل به کابل آمده‌اند تا زخم‌های سیاسی افغانستان را درمان کنند، نیز پیام‌هایی آمیخته با هشدار داشت. آقای نور می‌گوید، گفتگوی این هیأت با شماری از نماینده‌گان حکومتی نمی‌تواند واقعیت‌های جامعه افغانستان را بازتاب دهد و تاکید می‌کند که مردان حکومتی تنها به دنبال خوب جلوه دادن اداره و برنامه‌های شان خواهند بود.

آقای نور از سازمان ملل به دلیل خاموشی اختیار کردن در برابر عدم اجرایی شدن توافقنامه حکومت وحدت ملی، انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر اینبار در برابر وضعیت پیش آمده چنین کاری را تکرار کنند، وضعیت کشور به سوی بحران به پیش خواهد رفت.

والی برکنار شده بلخ به سازمان ملل گفت:” کشورما عضو ملل متحد است. مردم به حضور سازمان ملل در افغانستان با دیده اعتماد می‌نگرند. هر چند شما در تطبیق موافقت نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی کوتاه آمده اید. شرایط افغانستان را درک کنید و تغییر در جهت مثبت آورده شود. در غیر آن کشور به سمت بحران روان است.”

او همچنان به نمایندگی سسازمان ملل گفت، هم دوستان بین المللی و هم حکومت افغانستان این مسأله را درک کنند که او با هر بادی نمی‌لرزد و از حرف‌هایش نیز عقب نمی نشیند.

هم رسانی