انوارالحق احدی: حکومت با امکانات دولتی در پی حذف رقیبان سیاسی‌اش است

۹ دلو ۱۳۹۶ هشدار

انوارالحق احدی رییس جبهه ملی نوین می‌گوید که حکومت با بی عدالتی کامل از امکانات دولتی در تعیینات و ایجاد تشکیلات بدون ضرورت، استفاده می‌کند. به‌گفته او، استفاده از امکانات دولتی در حکومت وحدت ملی، برای جلب حمایت سیاسی افراد ذی‌نفوذ صورت می‌گیرد.

در پیوند به حملات خونین اخیر، انوارالحق احدی رییس جبهه نوین امروز در یک نشست خبری واکنش نشان داد و گفت: “موسسات امنیتی کاملا جانب‌دار و سیاسی شده. حکومت با بی عدالتی کامل از امکانات دولتی در تعیینات دولتی و ایجاد تشکیلات بدون ضرورت برای جلب حمایت سیاسی اشخاص ذی‌نفوذ استفاده می‌کند.”

به گفته آقای احدی، سیاسی شدن و سوءاستفادۀ حکومت از امکانات دولتی، باعث شده است تا در سه سال اخیر تاثیرات منفی بر توان‌مندی حکومت، آوردن امنیت و جلب اعتماد مردم بر حکومت داشته باشد.

رییس جبهه نوین ملی، حکومت را فاقد مشروعیت قانونی و بی کفایت خواند و افزود که مسوولان حکومتی با استفاده از امکانات دولت، مصروف حذف رقبای سیاسی‌اش است. آقای احدی می‌گوید که مسوولان حکومتی توانایی مدیریت را ندارند و حتا همکاران بین المللی نیز نمی‌توانند افغانستان را از وضعیت بحرانی فعلی بیرون کند.

در یک هفته اخیر، چندین حمله خصوصا در پایتخت افغانستان رخ داد که در نتیجۀ آن صدها فرد نظامی و غیرنظامی  کشته و زخمی شدند. جبهه نوین ملی عامل این حملات را بی‌کفایتی و مصروف بودن مسوولان به مسایل سیاسی می‌داند.

آقای انوارالحق احدی در نشست امروز گفت: “مسوولان حکومتی به جای خدمت به مردم، مصروف مسایل سیاسی و حذف رقبای سیاسی، توطیه و دسیسه سازی علیه سیاسیون مخالف حکومت و در تلاش زمینه سازی برای ایجاد نظام استبدادی هستند.”

انوارالحق احدی پیش از این نیز از حکومت و عمل‌کرد مسوولان حکومتی به شدت انتقاد کرده بود. او بار دیگر تاکید کرد که حکومت کنونی بی کفایت است. او افزود که تحمل وضعیت فعلی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.

رییس جبهه نوین می‌گوید که بحران ناامنی در وضعیت فعلی، دولت را به خطر انداخته است و وضعیت به حدی دشوار شده است که هیچ کس در هیچ جای کابل امن نیست. انوارالحق احدی از حکومت می خواهد تا برای بیرون رفتن از این وضعیت، نشست بزرگی را با سیاست‌مداران افغانستان برگزار کند تا برای بیرون رفت از این وضعیت بحرانی راه حل پیدا شود.

با آن که شماری از سیاست مداران از وضعیت کنونی ناراض به نظر می‌رسند و همواره از بی‌کفایتی مسوولان امنیتی انتقاد کرده اند و خواهان برکناری مقام‌های ارشد حکومتی شده‌اند؛ اما تاکنون هیچ مقام ارشد امنیتی از مقامش کناره گیری نکرده است.

مرسل دهاتی

هم رسانی