افسرِ پولیس که سه پروندۀ فساد دارد با امضای آقای برمک فرمانده قعطه ۰۱ پولیس کابل شد

۱۰ دلو ۱۳۹۶ هشدار

آمدن اصلاحات در وزارت داخله و در پولیس افغانستان، بزرگ ترین شعار رهبری حکومت و رهبری جدید این وزارت بود که اتفاقا تبدیل به بزرگ ترین آرزوی مردم افغانستان نیز شده است. آقای ویس احمد برمک وزیر داخله کنونی در همان ابتدای آمدنش به وزارت داخله، از آوردن اصلاحات جدی در این وزارت حرف زد و تا اکنون نیز روی این حرف‌اش پافشاری دارد.

پیش از این نیز رییس جمهور غنی، وزارت داخله را قلب فساد در حکومت افغانستان دانسته بود. فسادی که آقای رییس جمهور بارها تأکید کرده است برای او قابل قبول نیست. همین دو هفته پیش بود که وزیر داخله در برنامه فراغت بیشتر از ۴۰۰ افسر از اکادمی پولیس به رییس جمهور از پلان جدی‌اش برای آوردن اصلاحات گسترده خبر داد.

ظاهرن برای ثابت کردن این کار، آقای وزیر داخله، برای برخی از پست‌های کلیدی و مهم در کمیسارهای مرزی، از افسران تحصیل یافته این وزارت امتحان نیز گرفته و شماری را برنده اعلام کرد. هر چند حدود یک ماه از این قصه می‌گذرد و هنوز آقای برمک موفق نشده است افراد جدید را به این پست‌ها بگمارد.

در تازه ترین مورد، وزیر داخله افغانستان، یک افسر پولیس به نام “سمونوال حشمت الله مسلم را که متهم به فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی است و پرونده فساد او در ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری این وزارت و پرونده دوم‌اش در ریاست تفتیش وزارت داخله موجود است، به  عنوان فرمانده مهم‌ترین بخش پولیس کابل که مستقیم امنیت این شهر زیر نظر همین بخش است، تعیین کرده است.

آقای حشمت الله در حالی در بَست سمونوال به عنوان فرمانده قطعه ۰۱ پولیس زون ۱۰۱ آسمایی کابل تعیین شده است، که در اسنادهای که به دست هشدار رسیده است مشخص می‌گردد، که پروندۀ این افسر پولیس از سوی ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری به دادستانی کل فرستاده شده است.

در مکتوبی این ریاست نوشته شده است که :”محترم سمونوال حشمت الله فرزند عبدالمبین به اتهام فریب کاری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی نزد این ریاست مظنون بوده و دوسیه نسبتی موصوف از طریق مدیریت عمومی انسجام گزارشات ریاست عمومی تفتیش، به ثارنوالی فرستاده شده است.”

این مکتوب با امضای رییس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله به دادستانی کل فرستاده شده است. در این مکتوب همچنان نوشته شده است که آقای حشمت الله، مبلغ (۴۰۶۷۰) افغانی نزد ریاست تفتیش باقی داری دارد.

این سند نشان می‌دهد که دو رقیب دیگر آقای حشمت الله به نام‌ها محمد اصغر و عبدالله که در امتحان رقابتی برای این پست شرکت کردند هیچ پرونده‌ای ندارند. در مکتوب گفته شده است:” به ملاحظه جدول دیتابیس ریاست مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری تعداد (۲) تن افسران هر یک محترم سمونمل محمد اصغر فرزند محمد جعفر و محترم سمونمل عبادالله فرزند ذکرالله تا فعلا در خصوص فساد اداری نزد این اداره مسئولیت ندارند.”

ظاهرن این افسر وزارت داخله، از طریق یک امتحان رقابتی به این پست گماشته شده است. در حالی که دو رقیب دیگر او نمرات بالاتر از او را نیز داشته اند، اما موفق نشده اند به این پست راه یابند، در حالی که این افسر که ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله پرونده او را تأیید کرده است، فرمانده این قطعه شده است.

بر اساس اسنادی که در اختیار هشدار قرار گرفته است مشخص می‌گردد که دو رقیب دیگر این افسر پولیس به نام‌های محمد اصغر فرزند محمد جعفر با گرفتن ۷۳ نمره و عبادالله فرزند ذکرالله با گرفتن ۶۰ نمره در امتحان رقابتی موفق نشده اند، اما آقای حشمت الله با به دست آوردن ۵۴ نمره در امتحان رقابتی توانسته است، فرمانده قطعه ۰۱ زون ۱۰۱ آسمایی که به نام قطعه سبز کابل یاد می‌شود، تعیین گردد.

این اتفاق با واکنش رقبای او نیز روبه رو شده است. چنان محمد اصغر در فیس‌بوک‌اش نوشته است:” ‌‌محققین و متخصصین افغانستان در صدد آن اند تا در علم ریاضی که یک علم ثابت است تغیرات بیآورند. بطور مثال‌‌‌‌: میخواهند نمره ۵۴ را از نمره ۷۳ بلندتر نشان دهند ۵۴>  ۷۳٫”

جای که آقای حشمت الله با وجود داشتن پرونده‌ در ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری، به  عنوان فرمانده آن تعیین شده است، از مهمترین پست‌ها در پولیس کابل است که کندک‌های کمربند شهری، کندک محافظت از سفارت خانه‌ها، کندک انظباط شهری، کندک دروازه‌های شهر کابل و کندک واکنش سریع پولیس کابل زیر نظر آن باید کار کنند.

این افسر وزارت داخله در حالی فرمانده قطعه ۰۱ زون ۱۰۱ پولیس شده است در مکتوب معرفی او نیز از یک مورد تخلف‌اش یاد آور شده و گفته شده است که باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار داشته باشد. در مکتوب آمده است:” به ملاحظه امریه نمبر (۴۴۸۸)  ۶/۱۰/۱۳۹۶ ایام غیابت قبلی، افسر موصوف از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ الی ۲۶/۳/۱۳۹۳ ایجاب تعقیب عدلی را می‌نمایند. ایام غیابت وظیفوی افسر موصوف را از طریق ثارنوالی مربوطه بررسی و از نتیجه اجراآت خویش این اداره را اطمنان دهید.”

منابع در وزارت داخله به هشدار می‌گویند که آقای حشمت الله پیش از این فرمانده محافظین محمد ایوب سالنگی معین پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله بوده است و با حمایت آقای سالنگی با وجودی که در دادستانی کل پرونده دارد، به این پست کلیدی و مهم تعیین شده است.

وزارت داخله با وجود تماس  های مکرر ما حاضر نشد در این مورد پاسخ بدهد. نصرت رحیمی معاون سخن‌گوی این وزارت با وجودی که گفت پس از اخد معلومات در این مورد صحبت می‌کند، اما دیگر حاضر نشد به تماس هشدار پاسخ بدهد.

این تنها یکی از مواردی است که در هفته‌های  اخیر، در سایه سیاست‌های اصلاحی وزیر داخله به این پست رسیده است. پیش از این و در روز حمله به هوتل انترکانتیننتال، نیز وزیر داخله برادرش را به عنوان معاون اوپراتیفی ریاست عمومی استخبارات کابل تعیین کرده بود که با انتقادهای تند مردم افغانستان و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

این کار در حالی اتفاق افتاده است، که در جریان کمتر از دو هفته، شهر کابل شاهد خونبارترین حملات انتحاری و گروهی بوده است که در آن نزدیک به ۱۵۰ نفر به شمول شهروندان خارجی، زنان و کودکان کشته شده و نزدیک به ۳۰۰ نفر دیگر زخمی گردیده اند.

حملاتی که رهبران نهادهای امنیتی را مجبور ساخت دو روز پیش در رسانه‌های ظاهر شده و به مشکلات جدی امنیتی در شهر کابل و ناکامی‌های شان اعتراف کنند.

ناتوانی وزیر داخله در استخدام افراد شایسته

هر چند آقای ويس احمد برمك یکی از وزیران کار کشته و موفق در حکومت آقای کرزی بود، اما اکنون به نظر می رسد، انتخاب او در وزارت داخله که در شرایط کنونی مسوول مستقیم و درجه یک تأمین امنیت مردم است، یک انتخاب جالب نبوده است.

آقای برمک با آمدن‌اش به وزارت داخله بارها اعتراف کرده است که این وزارت به اصلاحات جدی ضرورت دارد و برای رسیدن به اصلاحات، تمامی مقرری‌ها در این وزارت، از طریق امتحان‌های رقابتی و شفاف صورت خواهد گرفت، و تا هنوز چهار امتحان رقابتی در این وزارت نیز برگزار کرده است که تنها یک بخش کوچک آن عملی شده و در مورد اخیر در کابل، ظاهرن با توجه به اسنادی که وجود دارد، هیچ خبری از اصلاحات نیست.

بر اساس اطلاعاتی که به دست هشدار رسیده است، آقای ویس احمد برمک از زمان آمدن‌اش به وزارت داخله، تا هنوز چهار دور امتحان رقابتی برگزار کرده است. دور اول این امتحان‌های رقابتی، برای پست‌هیا بخش پولیس جنایی کابل بود که حدود دو ماه پیش برگزار شد اما نتایج آن بدون این که مشخص شود دلیل آن چه بوده است، اعلان نشد.

دور دوم امتحان رقابتی در این وزارت، اندکی پس از امتحان اول برای انتخاب افراد در پُست‌های فرماندهی زون ۰۱ پولیس کابل برگزار شد که این پست‌ها شامل کندک دروازه‌های شهر کابل، کندک محافظت سفارت‌خانه‌ها، کندک کمربند شهر کابل و کندک انظباط شهری می باشد. از این امتحان نیز تنها نصف آن عملی شد و بقیه پست‌ها همچنان با افرادی قبلی مدیریت می‌شوند.

دور سوم این امتحان‌های رقابتی که به منظور آوردن اصلاحات در وزارت داخله برگزار شده است، برای انتخاب  افراد شایسته به پُست‌های کمیساری‌ها و معاونین این پست‌ها و پنج فرماندهی میدان‌های هوایی کشور بود. در این امتحان، ۱۵۰ افسر وزارت داخله که حد اقل سند لیسانس داشتند، اشتراک کرده بودند و نتایج آن نیز در همان روز امتحان مشخص شد.

این دور امتحان رقابتی، یک ماه پیش برگزار شد و قرار بود در جریان یک هفته، تمامی این پروسه تکمیل شده و افراد جدید به این پست‌ها معرفی شوند، اما به دلایل نا معلوم هنوز این افراد معرفی نشده اند.

تنها چند روز پیش، یک افسر وزارت داخله، به نام سمونمل سلیمان قیام، به عنوان معاون کمیساری بندر حیرتان معرفی شده است. در اعلامیه وزارت داخله گفته شده بود، وزیر داخله پس از ملاقات و مصاحبه رو در رو با افسران کامیاب آنها را به پست های جدید معرفی خواهند در حالی که منابع در وزارت داخله به هشدار می‌گویند در مورد معاون کمیساری حیرتان، این اتفاق نیفتاده است.

چهارمین امتحان، برای بار دوم به منظور انتخاب افراد شایسته برای پُست‌های جنایی فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل دو هفته پیش برگزار شد که تا هنوز از نتایج و اجراآت آن خبری نیست.

اصلاحات در وزارت داخله عوام فریبانه است

شماری از افسران وزارت داخله در گفتگو با هشدار این برنامه وزیر جدید داخله را نمایشی و عوام فریبانه خوانده و تأکید دارند که وزیر داخله توانایی برطرف کردن افرادی را که در پست‌های مختلف در این وزارت مصروف کار اند ندارد و برای همین او هنوز قادر نشده است افرادی را که در امتحان‌های رقابتی اشتراک کرده و موفق شده اند، به پست‌های جدید معرفی کند.

به نظر می‌رسد، تداوم این وضعیت، یا ناشی از فساد گسترده در ای وزارت است که وزیر داخله جدید در راس آن قرار دارد، و یا ناتوانی وزیر را به نمایش می گذارد که نمی تواند حتا یک افسر این وزارت را که پرونده های فساد نیز در بسیاری موارد دارد را برکنار کرده و به جای افراد شایسته و جدید انتخاب کند.

در هر دو صورت، کسی که صدمه خواهد دید وزیر است و با توجه به وضعیت بد امنیتی، این احتمالن نیز وجود دارد که پای آقای ویس احمد برمک به عنوان یک وزیر ناتوان و یا آلوده به فساد به مجلس نمایندگان نیز کشانیده شود.

چندی پیش نیز هشدار گزارشی را در مورد کمیساری بندر اسلام قلعه به نشر رساند که در آن با توجه به اسناد پرده از فساد کمیسار این نقطه‌ای مرزی برداشته شده بود. در گزارش قبلی هشدار مشخص شده بود که کمیسار بندر اسلام قلعه، ساحه مسوولیت اش را هفته وار در بدل یک میلیون افغانی به یک تاجر تیل واگذار کرده و به جای این افسر پولیس، مردم آن تاجر تیل را به نام کمیسار می شناسند.

با وجودی که معاون سخن‌گوی وزارت داخله گفته بود، به این مسله به صورت جدی رسیدگی می‌کنند اما، تا اکنون نه تنها هیچ خبری نیست، بلکه  افراد جدیدی که برای این پست ها یک ماه پیش در امتحان رقابتی برنده شده بودند، نیز در شهر کابل سرگردان هستند.

اکنون افسران وزارت داخله نیز باورد دارند که اگر یک افسر به وزیر شان باور و اعتماد نداشته باشد و حتا پس از امتحان رقابتی نیز درک کنند که حق افراد شایسته نادیده گرفته شود و یا به جای آنها کسی دیگر معرفی می‌شوند، هیچ گونه صداقتی در انجام وظایف شان نخواهند داشت.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی