یک عضو شورای ولایتی هرات به دادستانی این ولایت معرفی شد

۱۰ دلو ۱۳۹۶ هشدار

کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات یک عضو این شورا را به دادستانی معرفی کرده است. آقای علی‌زایی می‌گوید، حبیب الرحمن پدرام عضو شورای ولایت هرات به دلیل لت و کوب کارمندان مدیریت پاسپورت ولایت هرات، به دادستانی معرفی شده است.

آقای علی‌زای می‌گوید، حبیب الرحمن پدرام به گونه‌ای شخصی و غیر قانونی اسناد پاسپورت چند تن را به دست محافظین خود به مدیریت پاسپورت هرات می فرستد، و محافظین این عضو شورای ولایتی، سرباز مدیریت پاسپورت را لت کوب کرده و با مدیر پاسپورت نیز مشاجره لفظی می‌کنند.

رییس شورای ولایتی هرات، آقای حبیب الرحمن پدرام را پس از شکایت مدیریت پاسپورت به دادستانی این ولایت معرفی کرده است.

هم رسانی