وزیر داخله: آمرین حوزه‌های امنیتی کابل به هشدارهای وزیر داخله توجه نکردند

۱۸ دلو ۱۳۹۶ هشدار

ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان امروز در امتحان آمرین حوزه‌های امنیتی برای اصلاحات در چوکات پولیس می‌گوید که هر قدر به آمرین حوزه‌های امنیتی کابل گوش‌زد کرده است که اصلاحات بیاورند؛ اما آنان سخن‌های وزیر را نادیده گرفته‌اند.

آقای برمک که در جریان برگزاری امتحان آمرین حوزه‌های امنیتی در کابل صحبت می‌کرد گفت، به هدف ایجاد سیستم کدری منظم و شایسته در بخش پولیس ملی، این وزارت برنامه اصلاحی را روی دست گرفته است و آن را تطبیق خواهد کرد. او گفت که اصلاحات در بخش پولیس براساس ولایت‌ها بر سه بخش تقسیم شده است و این برنامه اصلاحی تطبیق خواهد شد.

او گفت که آمرین جنایی و کشف و کنترول منطقه‌یی کابل قبلا انتخاب شده‌اند و امروز آمرین حوزه‌های امنیتی براساس لیاق‌شان انتخاب می‌شوند. به‌گفته او، پرسش‌های امتحان آمرین حوزه از سوی خود وزیر با چند فرد مورد اعتبارش طرح شده است و هیچ کسی در آن «دخل و تصرفی» نداشته است.

وزیر امور داخله می‌گوید که به دلیل شک داشتن در روند استخدام در این وزارت، پیش از این او دو امتحان را «مکمل» لغو کرده است و به همین خاطر برای امتحان آمرین حوزه‌های امنیتی پرسش‌ها را خودش طرح کرده است.

آقای برمک می‌گوید که تا کنون تمام حوزه‌های امنیتی را به دقت بررسی کرده است و می‌داند که در حوزه های امنیتی چه می‌گذرد. او افزود که هنوز هم شبکه‌های مافیایی در کابل فعال‌اند و جرایمی که در این شهر صورت می‌گیرد، برایش معلوم است که در کدام حوزه امنیتی چه می‌گذرد.

شایستگی در ادارات دولتی حرفی است که بارها از سوی مسوولان گفته شده است؛ اما بارها از سوی افرادی که در امتحان‌های رقابتی شرکت کرده اند مورد انتقاد قرار گرفته است. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می‌گوید که هرکسی باید شایستگی‌اش را به نمایش بگذارد و براساس لیاقت آمر حوزه‌های امنیتی کابل و ولایات شوند.

براساس برنامه اصلاحی وزارت امور داخله، افرادی که به عنوان آمر و معاون حوزه‌های امنیتی انتخاب می‌شوند سه ماه وقت دارند تا در این مدت توانایی و کارایی شان را ثابت کنند. همچنین افرادی که در این امتحان کامیاب نمی‌شوند، می‌توانند برای ولایت‌های دیگر نیز درخواست بدهند.

وزیر امور داخله می‌گوید که برنامه اصلاحی این وزارت تنها برای کابل نیست، بلکه برای همه ولایت‌ها است و او در آوردن اصلاحات در پولیس جدی است و این کار را انجام خواهد داد.

او به افرادی که در امتحان آمریت و معاون حوزه‌های امنیتی اشتراک کرده بودند، گفت که سابقه و زندگی مسلکی شان را هیچ گاه تخریب نکنند و براساس قانون و لایحه وظایف شان مسوولیت شان را به درستی انجام دهند.

او افزود هر پولیس و مقام مربوط به این وزارت که از قانون تخلف کند، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

امتحان رقابتی در وزارت داخله در حالی یکی پی دیگری برگزار می‌گردد، که پولیس افغانستان به شدت به دلیل فساد گسترده‌ای که در این نهاد وجود دارد، مورد انتقاد است و مردم از پولیس فراری اند.

پیش از این رییس جمهور غنی نیز گفته بود که وزارت داخله قلب فساد در حکومت او است و ادامه این روند، برای او قابل قبول نیست. آقای غنی بارها به وزیر داخله دستور داده است که پولیس افغانستان را اصلاح کنند و فاصله میان مردم و پولیس را از میان بردارد.

فرهاد ناهوری

هم رسانی