جنگ لفظی در ارگ در مراسم بزرگ‌داشت از سال‌روز خروج نیروهای شوروی

۲۸ دلو ۱۳۹۶ هشدار

کشمکش بر سر هویت و آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی، یکبار دیگر فاصله و اختلاف نظر میان دو پله‌ی قدرت حکومت وحدت ملی را بیشتر کرده است.

امروز در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت از سال‌روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، فرصتی را برای رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت فراهم نمود تا بار دیگر به گله و گله‌گذاری از یک دیگر بپردازند و فاصله‌ی به میان آمده را بیشتر به نمایش بگذارند.

عبدالله عبدالله، شریک پنجاه درصدِ رییس جمهور غنی در قدرت که در زمینه‌ی آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی به اعلامیه‌اش از سوی ریاست جمهوری توجهی نشده در فرصتی که برایش در ارگ داده شد، هشدارهایی به آدرس رییس جمهور غنی حواله کرد.

او با گفتن اینکه روزهای کرسی‌داری و قدرت داشتن می‌گذرد تاکید نمود که هیچ فردی توان تحمیل خواست‌هایش بر ملت را ندارد و به رییس جمهور غنی نیز فهماند که از تصمیم‌گیری‌های انفرادی دست بردارد.

رییس اجرایی در این مورد گفت:” هیچ چیزی را کسی بر گرده ملت، تحمیل کرده نمی‌تواند. اگر یک ابرقدرت همانند شوروی سابق نتوانست، پس هیچ فرد دیگری نیز (چنین کاری) کرده نمی‌تواند.”

رییس اجرایی که ظاهرن از مشوره نشدن با او در زمینه توزیع شناسنامه‌های برقی دلخور شده است، چگونگی سیاست‌های حاکمان پیشین افغانستان را به نوع سیاست رییس جمهور غنی ارتباط داد و گفت که آنان نیز به زور فرمان صادر می‌کردند و به زور نیز آن را تطبیق می‌کردند.

رییس اجرایی حکومت در این مورد گفت:”حاکمان پیشین فرمان صادر می‌کردند و چون می‌پنداشتند که در ارگ استند، فکر می‌کردند که عملی نیز می‌شود. اشتباه‌شان این بود که برخلاف عقیده مردم افغانستان قرار گرفته بودند و هر زمان فرمان صادر می‌کردند، رقص و پایکوبی می‌کردند و در جاهایی نیز فرمان را به زور تطبیق می‌کردند.”

در این مراسم، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز حضور داشت. فردی که در این اواخر، عملیات استشهادی یا به گفته‌ی خیلی‌ها، انتحاری را جایز اعلام کرده است.

رییس اجرایی، در این مراسم برخلاف دیدگاه آقای حکمتیار، حمله‌های انتحاری را منفور گفت و نیز تاکید نمود که افغانستان گرفتار بحران امنیتی شده چنانچه آنان برای دیدار با گروهی از مردم، قادر نیستند تا این ملاقات را خارج از منطقه سبز برگزار کنند.

پس از سخنان رییس اجرایی حکومت، فرصت سخنرانی به رییس جمهور غنی رسید و در پاسخ به انتقادهای شریک قدرت‌اش گفت که کاخ ریاست جمهوری، جای تحمل و گفتگوهای ملی است و افغانستان نیز در انحصار هیچ فردی نیست.

رییس جمهور غنی در این مورد گفت:” اگر می خواهیم که به پیش برویم باید فیصله کنیم. مشوره به روی چشم‌مان، اما این شده نمی‌تواند که تصمیم نتوانیم بگیریم. از این‌رو، ضرور است تا فیصله کنیم.”

در کنار جنجال‌های داخلی، در این روزها، روابط کابل و اسلام‌آباد نیز پرتنش شده است. از این‌رو، رییس جمهور غنی می‌گوید اولویت‌ها تغییر میابد و تمام مهاجران افغانستان از پاکستان، فراخوانده خواهند شد.

او در این مورد گفت:” هدفی را که می‌خواهیم این است تا در ۲۴ ماه آینده تمام مهاجرین از پاکستان بر گردند و ما می‌خواهیم تمام اولویت‌های خود را تغییر ‌دهیم.”

در کنار رییس جمهور غنی، بخشی از پاسخ مخالفان جریان‌های سیاسی حکومت را سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی نیز داد.

او خطاب به جریان‌های مخالف سیاسی گفت:” منصفانه نیست بخاطر مخالفت‌های سیاسی و حزبی، امروز حکومت را تضعیف کنید و یا حکومت وحدت ملی را قربانی بسازید.” از آقای دانش همواره به عنوان یک ابزار بازی در دستان غنی یاد می‌شود که این طور که تا حالا مشخص شده است، بیشتر حرفهای ارگ ریاست جمهوری از آدرس به مردم اعلام می‌گردد.

امسال، در مراسم بزرگداشت از سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، بیشتر چهره‌های شناخته شده جهادی غایب بود. از این‌رو، گلبدین حکمتیار که تازه با حکومت دست آشتی پیش کرده است به عنوان یک مجاهد فرصت یافت تا از طریق تریبیون ریاست جمهوری، سخن گوید.

او که سال‌ها در برابر حکومت و نیروهای بین المللی جنگیده، راه حل را در جنگ نمی داند و از طالبان می‌خواهد دست از جنگ بکشند.

حکمتیار در نشست امروز تأکید نمود که بیشتر پست‌های دولتی در حکومت وحدت ملی در اختیار رقیبان او قرار دارد اما او مخالف براندازی این حکومت است و برای شریک شدن در قدرت، چشم در راه انتخابات می‌ماند.

آقای حکمتیار همچنان به جنجال‌های درون حکومتی اشاره نمود و گفت که باید از متوسل شدن به لهجه جنگی، دست کشید.

او در این مورد گفت:” کسانی که در حکومت شامل اند نباید حکومت را تضعیف کنند. از سیاست تشنج، دست بردارید. عجیب اس که شما برای نابودی حکومت تلاش می‌کنید.”

بخشی از سخنان این مخالف دیروز و دوست امروز حکومت به آدرس مخالفان سیاسی حکومت نیز بود. چنانچه به شکل هشدارگونه گفت، هیچ فردی نمی‌تواند با زور خود یا زور خارجی‌ها بر مردم افغانستان، حکومت کند.

این تنش‌های در حالی امروز در ارگ ریاست جمهوری تجلیل از سالروز خروج نیروهای شوری را زیر تاثیر قرار داد که دو روز پیش ارگ ریاست جمهوری بدون این که به حل نشدن اختلافات بر سر توزیع شناسنامه‌های برقی توجه کند و یا به مشوره به شریک قدرت اش اهمیت بدهد، دستور توزیع شناسنامه‌های برقی را صادر کرد.

دستوری که نخستین مخالف اش شریک قدرت او یعنی کاخ سپیدار بود و امروز نیز داکتر عبدالله بسیار به روشنی به رییس جمهور غنی هشدار داد.

اما چیزی که در این میان واضح تر است، بدتر ساختن عمدی و حساب شدن اوضاع کنونی از سوی ارگ ریاست جمهوری می‌باشد. رییس جمهور و اطرافیان اش در دوره حکومت شان، در تنها کاری که  خیلی موفق بوده اند، ایجاد تنش میان اقوام مختلف و سیاست مداران افغانستان بوده است. در این کار تا حدی پیش رفته است که هر آن ممکن افغانستان در کام یک جنگ تمام عیار داخلی بیفتد و یا در به دست گروه‌های تروریستی سقوط کند.

زکریا حسنی

هم رسانی