احمد ضیا مسعود رئیس جمهور غنی را روانی و ماجراجو خواند

۲۹ دلو ۱۳۹۶ هشدار

پس از تنش‌های اخیر میان حکومت و جمعیت اسلامی افغانستان، احمدضیا مسعود نماینده برکنار شدۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید، اخلاق سیاسی در حکومت کنونی وجود ندارد.

آقای مسعود در نشست امروز به خوبی‌های حکومت رئیس جمهور پیشین آقای کرزی اشاره کرد و گفت، رئیس جمهور کرزی با اطرافیانش برخورد شایسته و نیک داشت، اما رئیس جمهور کنونی همواره وزیران و زیر دستانش را توهین و تحقیر می‌کند.

احمد ضیا مسعود می‌گوید:” آقای غنی حتا یکی از وزرا را از نکتایی‌اش گرفته بود که چرا فلان روز به مه دروغ گفتی. امید مردم برای داشن یک آینده خوب در حکومت کنونی از بین رفته است.”

احمدضیا مسعود از متمرکز بودن قدرت در افغانستان انتقاد کرد و گفت که تمرکز قدرت در حکومت قبلی نیز وجود داشت اما تا این مقدار که حالا وجود دارد، نبود. او گفت، در شرایط کنونی به اصلاحات عمیق سیاسی و اداری نیاز داریم و حکومت کنونی در پی آوردن اصلاحات نیست.

آقای مسعود که ظاهرن بسیار پر درد به نظر می‌رسید گفت، لازم نیست رئیس جمهور هویت دیگران را برایش ثبت کند. او گفت، وارد کردن هویت سیاسی در حقیقت ایجاد تنش قومی، تعبیض و نابودی تاریخ یک قوم است. آقای مسعود هشدار گونه گفت:” وقتی که عبدالرحمن می‌خواست حق مردم را سلب کنند، دیگر گذشته است.”

این حامی پیشین آقای غنی، رئیس جمهور  غنی را مریض و روانی خواند و از نخبه‌گان پشتون خواست جلوِ رئیس جمهور غنی را بگیرد. او گفت:”تقاضای ما از نخبه‌گان پشتون این است که این آدم روانی را اجازه ندهید که تنش‌ها را در میان اقوام دامن بزند. اشرف غنی یک آدم ماجراجو است. پایگاه اجتماعی خود را ازدست داده است. حتا در بین خود اقوام پشتون ما می‌خواهد تنش را به میان بیارود.”

نماینده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب گفت، افغانستان پارلمان دارد و نیاز به فرمان تقنینی یک مریض نیست. او رئیس جمهور غنی را شبیه یک پادشاه مستبد عنوان کرده و گفت، او هر کاری را که خودش بخواهد انجام می‌دهد. اقتصاد را خراب کرده، وحدت ملی را خراب کرده و حتا کارهای خوب دوران آقای کرزی را نیز خراب کرده است. او گفت:” ای ره گفتند که متفکر دوم جهان هستی، خیال کرده واقعا متفکر است. ای آدم را باید سر جایش بنشانیم.”

ریاست جمهوری تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی