آغاز به کار هشت پروژه انکشافی با هزینه ۲۸۰ میلیون افغانی در ولایت بلخ

۳۰ دلو ۱۳۹۶ هشدار

هشت پروژه انکشافی در بخش های صحت، آموزش و پرورش و ورزش درولایت بلخ قرار است تا یک سال و چند ماه به بهره برداری سپرده شود. این پروژه ها که ۲۸۰ میلیون افغانی هزینه دارد، از سوی وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت مبارزه با مواد مخدر تمویل می‌گردد.

این پروژه ها در ولسوالی‌های شولگره، خلم، بلخ و چهاربولک این ولایت ساخته خواهد شد. از این میان مکتب نمبر یک عبدالعلی مزاری در ساحه گذر علی‌چوپان مزار شریف با داشتن ۴۰ صنف درسی به هزینه ۳۷ میلیون افغانی اعمار می‌گردد.
هم زمان با این مکتب‌، سه مکتب دیگر نیز در ولسوالی شولگره ولایت بلخ با هزینه مجموعی ۷۹ میلیون افغانی ساخته خواهد شد و کار این مکاتب قرار است تا یک سال دیگر به اتمام برسد.
در همین حال، سنگ تهداب یک ورزشگاه به نام ذکی عبدو نیز در روستای خواجه سکندر ولسوالی شولگره گذاشته شده است. این ورزشگاه ۱۰ میلیون افغانی هزینه در بر خواهد گرفت.
در کنار این، وزارت صحت عامه نیز سنگ تهدات دو شفاخانه که یکی ان ۱ میلیون افغانی و دیگری ۳۵۰ هزار دالر امریکایی هزینه دارد و قرار است تا ۱۸ ماه دیگر به بهره برداری برسد را در ولایت بلخ گذاشت.

در جریان گذاشتن سنگ بنا و آغاز کار این پروژها، مسولان محلی ولایت بلخ، وکلای شورای ملی و شورای ولایتی ، نماینده گان وزارت صحت عامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت معارف نیز حضور داشتند.

شکیباسعیدی

هم رسانی