نماینده‌گی اتاق تجارت زنان در هرات گشایش یافت

۸ حوت ۱۳۹۶ هشدار

زنان تجارت پیشه افغانستان که در سال جاری خورشید، اتاق تجارت ویژه زنان را در کابل ایجاد کرد، امروز نمایندگی این اتاق را در ولایت هرات نیز گشودند..

هدف از ایجاد این نماینده‌گی، حمایت از زنان تجارت پیشه و رسیده‌گی به چالش‌ها زنان تجارت پیشه عنوان شده است.

منیژه وافق رییس اتاق تجارت زنان می‌گوید، هدف از ایجاد تجارت زنان در زون‌ها به خاطر رسیده‌گی و حمایت بهتر از زنان تجارت پیشه و رشد اقتصادی زنان است.

ایجاد نماینده‌گی اتاق تجازت زنان در حوزه غرب، با استقبال گسترده زنان قرار گرفت است. صدیقه تمسکی که در بخش صنعت ابریشم کار می‌کند می‌گوید:” افتتاح نماینده‌گی اتاق تجارت زنان در حوزه غرب، در ظرفیت سازی زنان تجارت پیشه در عرصه‌های بازاریابی و مسلکی سازی زنانِ که صورت آماتور به تجارت آغاز کرده اند می‌تواند بسیار موثر باشد.”

در حاشیه مراسم افتتاح اتاق تجارت زنان در حوزه غرب، ۵ تن از بانوان تجارت پیشه به عنوان هیأت مدیره اتاق تجارت زنان در حوزه غرب انتخاب شدند.

نقیبه بارکزی

هم رسانی