طرح ایجاد نیروی ۳۶ هزار نفری خارج از تشکلات ارتش تصویب شده است

۱۰ حوت ۱۳۹۶ هشدار

به نظر می‌رسد حکومت افغانستان دوباره بر می گردد به سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ که برای پیروزی در مقابل گروه‌های تروریستی پولیس محلی ایجاد کردند و ریاستی را نیز در وزارت داخله زیر ریاست پولیس محلی ایجاد کردند.

این نیروهای، از افراد محلی که پیش از این تجربه نظامی و جنگ داشتند و فرمانده‌هان محلی جذب و تجهیز و تمویل می‌شدند. هر چند این نیروها در سالهای پسین، به نقض حقوق بشر و شکنجه افراد در مناطق دور دست و ناامن افغانستان نیز متهم شدند.

اکنون وزارت دفاع افغانستان می‌گوید، این وزارت طرحی جدیدی روی دست دارد که بر اساس آن قرار است یک نیروی جدید ۳۶ هزار نفری در قالب وزارت دفاع و به حمایت از سربازان ارتش ایجاد گردد.

این طرح در روزهای اخیر تصویب شده و هدف از این کار بهبود در وضعیت امنیتی افغانستان و تقویت ارتش ملی خوانده شده است.

دولت وزیری سخن‌گوی وزارت دفاع می‌گوید:” این طرح می تواند اردوی افغانستان را کمک کند تا در جنگ بر علیه تروریستان قدرت مندتر عمل کنند.”

این نیروی جدید از جنرالان و افسران متقاعد و یا افرادی که اکنون به عنوان افسران فعال در ارتش حضور ندارند، ایجاد خواهد شد و  از سوی افسران و فرمانده‌ها برحال وزارت دفاع رهبری خواهند شد.

آقای وزیری می‌گوید:” در رهبری این نیروها افسران و فرمانده‌ها برحال وزارت دفاع ملی افغانستان گماشته می‌شود، در جاهای تصفیه شده، نقاط کلیدی و مناطق زیر تهدید هراس افگنان جابه جا خواهند شد.”

نیروی جدیدی که وزارت دفاع ایجاد می‌کند، جدا از پولیس محلی است که سالها پیش ایجاد شده است. بر اساس گزارشهای وزارت داخله در گذشته، پولیس محلی در جنگ با تروریستان بسیار فعال و موثر عمل کرده اند و توانسته اند این نیروهای در خیلی از موارد، گروه‌های تروریستی را در خطرناک ترین مناطق شکست بدهند.

آقای وزیری می‌گوید، افرادی که در این نیروی جدید ۳۶ هزار نفری در قالب وزارت دفاع جذب می‌شوند، افراد آموزش دیده اند که در سابق در ارتش و نظام افغانستان تربیه شده اند.

او می‌گوید:” این‌ها تعلیم دیده‌های اسبق هستند که در اردو ونظام افغانستان تربیه شدند و کاملا از امتیازات اردوی ملی افغانستان برخوردار خواهند بود.”

سخن‌گوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که سربازان این نیروی جدید معادل ۷۵ درصد معاش ارتش افغانستان و تنها آمرین و فرمانده‌هان آنها معاش مکمل دریافت خواهند کرد.

پیش از این پولیس محلی نیز امتیازات معادل ۶۰ درصد معاش پایه‌ای پولیس را دریافت می کردند. بر اساس طرح حکومت پیشین و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، از پولیس محلی در ۱۰۰ ولسوالی از ۴۲۰ ولسوالی افغانستان استفاده شده است.

قرار است از این نیروهای در ولایت‌های ناامن استفاده شود و هر گروه از آنها در یک منطقه‌ وظیفه انجام بدهند. سخن‌گوی وزارت دفاع می‌گوید، این افراد از تمامی ولایات جمع آوری شده و به هر اندازه که نیاز باشد جذب می‌گردد.

آنچه دولت وزیری عنوان می‌کند این نیروها در چند مرحله جذب وزارت دفاع می‌شوند. در مرحلۀ نخست نزدیک به هفت هزار نفر از سوی وزارت دفاع شناسایی و جذب می‌گردند، در مرحله دوم شماری این نیروها به بیش از ۲۲ هزار نفر می‌رسند و اگر به گفتۀ جنرال وزیری ضرورت بیشتر احساس گردد، در مرحله سوم شماری این نیروها به ۳۶ هزار نفر خواهد رسید.

هر چند وزارت دفاع این اقدام تازه اش را یک کار موثر و یکی از راه حل‌های ختم جنگ و سرکوب تروریستان می‌داند، اما نگرانی‌ها  از افزایش ملیشه سازی در افغانستان نیز رو به افزایش است. احتمالن این که زمانی این نیروها مشکلاتی را برای افغانستان ایجاد کنند، نیز وجود دارد.

رازق اختیاربیگ 

هم رسانی