ویس احمد برمک: به زودی ۶۰۰۰ پولیس زن در وزارت داخله جذب می‌گردد

۱۶ حوت ۱۳۹۶ هشدار

وزارت داخله از هشتم مارچ امروز در این وزارت تجلیل کرد. این مراسم با حضور ویس احمد برمک، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، مسوولان امروز زنان و اطفال وزارت داخله برگزار شد.

وزیر داخله در این برنامه در مورد تقویت نقش و جایگاه زنان در پولیس صحبت کرده و تأکید کرد که قرار است در ماه‌های آینده حدود ۶۰۰۰ پولیس زن دیگر در چوکات وزارت داخله جذب گردند.

وزیر داخله تأکید دارد که بر اساس راهبردهای عملی این وزارت، قرار است زنان در سطوح مدیریتی و پست های ارشد این وزارت گماشته شوند و به زودی زنان شاهد اقدامات جدید رهبری وزارت داخله در بخش تقویت زنان در این وزارت خواهند بود.

ویس احمد برمک وزیر داخله می‌گوید، تلاش می کند زنان پولیس را بیشتر در حوزه‌های امنیتی بگمارد و به آنها شانس این داده شود که نقش خود را در جامعه افغانستان تثبیت کنند.

وزیر داخله آزار و اذیت زنان را خلاف قانون خواند و گفت وزارت داخله در هماهنگی با وزارت زنان تلاش خواهد کرد تا میزان خشونت با زنان در افغانستان کاهش یابد.

او حضور زنان را در پولیس افغانستان یک امر لازمی می پندارد و می‌گوید حضور زنان در پولیس در کاهش جرائیم جنایی نقش برجسته دارد.

در این برنامه خانم سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش خشونت با زنان نگرانی کرده از وزارت داخله می‌خواهد برای کاهش خشونت با زنان تلاش کند.

حکمت شاهی رییس حقوق بشر، امور زنان و کودکان وزارت داخله در این برنامه گفت که اداره حقوق بشر وزارت داخله برنامه دارد تا زمینه مشارکت بیشتر زنان را در نیروی پولیس فراهم سازد.

بانو شاهی تأکید دارد که وزارت داخله در تلاش است فضای مصؤون کاری برای پولیس زن ایجاد گردد تا بانوان بدون ترس به کارهای شان در پولیس ادامه بدهند و از پیوستن به پولیس ترس نداشته باشند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی