نخستین طرح سرپرست جدید وزارت معارف برای آموزگاران در کابینه تصویب شد

۱۶ حمل ۱۳۹۷ هشدار

در جلسه کابینه طرح ایجاد صندوق قرضه‌دهی برای آموزگاران مکاتب که سرپرست جدید وزارت معارف آن را مطرح کرد، تصویب شد.

در این طرح، برای رفع مشکلات آموزگاران مکاتب، صندوق قرضه‌دهی ایجاد می‌گردد که هر آموزگار در صورت ضرورت می‌تواند از آن صندوق قرضه بگیرند.

بر اساس این طرح، وزارت معارف از بودجه‌اش صندوقی را برای آموزگاران فقیر با پنج میلیون افغانی ایجاد کرده و قرضه‌های که پرداخت می‌شود در جریان یک سال دوباره از معاش آنها وضع می‌گردد.

در کنار این، اعضای رهبری وزارت معارف نیز ۲۰ درصد از معاش یک ماهه‌ای شان به منظور کمک به آموزگاران به این صندوق پرداخته اند.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که کابینه نیز پس از تصویب این طرح، همه توافق کردند که حدود ۲۰ درصد معاش یک ماهۀ شان را برای حرمت گذاشتن به آموزگاران به این صندوق می پردازند.

ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی از پول شخصی اش حدود دو میلیون افغانی را به این صندوق کمک کرده است. همچنان آقای غنی به وزارت مالیه دستور داده است که ۱۵ میلیون افغانی از سرجمع بودجه وزارت معارف را به این صندوق انتقال دهد.

این صندوق در حالی ایجاد می‌گردد که آموزگاران در افغانستان با مشکلات جدی مسکن، فقر و پایین بودن معاش شان روبه‌رو اند. در شانزده سال گذشته همواره کمک به آموزگاران یکی از برنامه‌های حکومت بوده است که هیچ کدام عملی نشده است.

این صندوق در حالی ایجاد می‌گردد که وزیران پیشین این وزارت به ویژه وزیران حکومت آقای کرزی در وزارت معارف، متهم اند که صدها میلیون دالر از پول این وزارت را اختلاس کرده اند و با وجود نشر گزارش‌های مختلف در مورد فساد در این وزارت به ویژه در دوره آقای فاروق وردک، اما هیچ گونه رسیده‌گی به این فسادهای صدها میلیون دالری صورت نگرفته است.

گمان می‌رود این طرح تا حدی به آموزگاران فقیر کمک کند تا راه حل هر چند کوتاه مدت برای شان پیدا کنند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی