بانویی در بلخ مسوول یک ناحیه شهرداری شد

۱۹ حمل ۱۳۹۷ هشدار

شهرداری ولایت بلخ برای نخستین باریک بانو را به‌حیث مسوول در یکی از ناحیه‌های این اداره در شهر مزارشریف گماشته است.

 فریبا احمدی،۳۶ ساله که از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بلخ فارغ‌ شده است، دیروز شنبه(۱۸حمل) رسمأ از سویی   اداره شهرداری ولایت بلخ به صفت آمرناحیه پنجم، شهرمزارشریف معرفی شد.

بانو احمدی می‌گوید، رسیده‌گی به مشکلات مردم در اولویت‌های کاری‌اش قرار خواهد داشت و در راستای رسیده‌گی به مشکلات باشنده‌گان ناحیه پنجم شهر مزار شریف از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.”

او همچنان گفت که کار کردن در یک اداره، هنگامی می‌تواند پر دست آورد باشد  که چالش و نقاط ضعف شناسایی شود و به زودی طرح‌های را جهت رسیده‌گی به مشکلات ناحیه پنجم شهرداری بلخ آماده و اقدام به عملی کردن آن‌ها خواهد کرد.

بانو احمدی تاکید کرد: “اولویت کار من در ناحیه پنجم شهر داری بلخ، نخست شناسایی چالش‌ها است  و سپس در هماهنگی با همکارانم به رفع این چالش‌ها اقدام خواهیم کرد.”

از سویی هم شهلا حدید رئیس امور زنان  ولایت بلخ هنگامی معرفی بانو احمدی گفت که گزینش یک بانو به صفت  مسوول در یکی از ناحیه‌های شهرداری بلخ، برای دیگر بانوان  می‌تواند الگو باشد که  زنان نیز توانایی مدیریت را دارند اگر در راس اداره‌های حکومتی قرار گیرند.

او افزود که بانوان افغانستان توانایی‌های زیاد دارند و مهم این است که مقام‌های حکومتی، بر آنان اعتماد کرده و برای شان مسوولیت بدهند.

این نخستین بار است که یک بانو در شهر مزارشریف به صفت مسوول در یک ناحیه شهرداری تعین می‌شود.

با وجودی که در شانزده سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای اشتراک و سهم گیری بانوان در پروسه‌های سیاسی- اجتماعی صورت گرفته است و ده‎ها نهاد غیر دولتی به‌شمول وزارت امور زنان در بخش‌ توان‌مند سازی زنان هزینه‌های هنگفتی به مصرف رسانه اند، اما فعالان حقوق زن در کشور، حکومت را به نادیده گرفتن سهم و حقوق زنان متهم کرده مدعی اند که در بیشتر موارد مقام‌های حکومتی در راستای تامین حقوق زنان شعاری برخورد کرده اند.

شکیبا سعیدی/ بلخ

هم رسانی