اداره احصاییه مرکزی: نزدیک به ۵۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارد

۱۶ ثور ۱۳۹۷ هشدار

اداره احصاییه مرکزی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که ۵۴٫۵ درصد شهروندان افغانستان زیر فقر زنده‌گی دارند.
در نشستی خبری که امروز یک‌شنبه (۱۶ثور)  از سویی اداره حصایه مرکزی و در کابل برگزار شده بود، مسوول این اداره گفت، نتیجه تحقیق یک ساله آنان در مورد وضعیت مردم افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی دارند.
مسوولان اداره احصاییه مرکزی می‌گویند، این تحقیق در سال گذشته بالای ۲۱هزار خانواده در سراسر این کشور انجام شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که از پنج سال به این سو میزان فقر وتهی دستی مردم افغانستان ۱۶درصد افزایش یافته است.

حسیب موحد، معاون اداره‌ای احصاییه مرکزی افغانستان دراین نشست گفت : “در سال ۱۳۹۵ میزان فقردر خانواده های افغانستان ۵۴درصد بوده، در حالی که این رقم در سال ۹۱ به ۳۸٫۳ درصد می‌رسید.”

بربنیاد تحقیق تازه‌ای اداره احصاییه مرکزی، ۴۴ درصد شهروندان افغانستان مصئونیت غذایی ندارند و میزان فقر مردم در فصل زمستان تا ۶۵ درصد افزایش می‌یابد.

آقای موحد تاکید کرد که هر شخص که دریک ماه کم‌تر از ۲هزار و ۶۴ افغانی مصرف کند، درحقیقت زیر خط فقر قرار دارد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۴۸ درصد جمعیت افغانستان کمتر از ۱۵ سال هستند، و ۵۰ درصد شهروندان این کشور درخانواده بیشتر از ۹ نفرعضو دارند.

در بخش گزار اداره حصاییه مرکزی آمده است که میزان بی‌کاری درافغانستان به ۲۴ درصد می‌رسد که از این میان، ۴۱ درصد شان زنان هستند.
از سوی‌هم وزیر اقتصاد نبود کار وافزایش میزان بی‌کاری و فقر در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده گفت که این تحقیق باید به گونه همه‌جانبه مورد بررسی قرارگیرد.
این درحالی است که در چندسال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیون دالر امریکایی برای پایان دادن به فقر در افغانستان مصرف شده است.

 فقر و بی‌کاری پس از ترویزم و موادمخدر بزرگ‌ترین چالش برای شهروندان و حکومت افغانستان به حساب می‌آید. سالانه هزاران شهروند این کشور که نزدیک به اکثریت شان را جوانان تحصیل کرده تشکیل می‌دهند به دلیل نبود کار مجبور به ترک افغانستان می‌شوند. اما حکومت افغانستان تاکنون برنامه‌ای که به اساس آن در داخل کشور اشتغال زایی کند را روی دست ندارد.
رازق اختیار بیگ

هم رسانی