پولیس ولایت بادغیس سالها گوشت فاسد شده خورده اند

۷ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

فرمانده تازه پولیس بادغیس به رسانه‌ها گفته است که، کارمندان و سربازان پولیس این ولایت در ده سال گذشته گوشت گندیده و فاسد شده خورده اند. آقای فهیم قایم فرمانده پولیس بادغیس گفته است که فرد قراردادی که مسئولیت رساندن گوشت به پولیس بادغیس را داشته است، بازداشت گردیده و تحقیقات از او جریان دارد.

بر اساس ادعای پولیس بادغیس، کارمندان فرماندهی پولیس بادغیس در ده سال گذشته گوشت فاسد شده خورانده شده و هیچ در این مورد مسئولان قبلی توجه نکرده اند.

اقای قایم به رسانه‌ها گفته است:” سرباز خون خود را می‌دهد. جان خود را می‌دهد. هر کسی که پشت این قضیه باشد مطابق به قانون مجازات می‌شود. در این کشور قانون است و در همی ده سال گذشته هیچ کسی صدای خود را در این مورد بلند نکرده است.”

قراردادی گوشت فرماندهی پولیس بادغیس در حالی به اتهام استفاده سوء و فریب کاری بازداشت شده است که بارها از فساد گسترده در ولایت داخله به ویژه در قراردادی های این ولایت و پولیس، از سوی نهادهای مبارزه با فساد و حتا رهبری حکومت وحدت ملی انتقاد شده است.

هفته پیش جنرال مرادعلی مراد معاون پیشین ارشد امنیتی این وزارت نیز گفت، پولیس با شکم گرسنه در جبهات جنگ با تروریستان می‌جنگند و وضعیت اعاشه آنها شرم آور است.

نهادهای ناظر بیرونی نیز بارها از فساد گسترده و استفاده‌های سوء در قراردادی های وزارت داخله انتقاد کرده و خواستار بهبود این وضعیت گردیده اند.

این در حالیست که در ماه‌های گذشته بارها وضعیت رقت بار پولیس در مناطق دور دست گزارش شده است و از فساد در قرار دادهای مواد غذایی پولیس انتقاد صورت گرفته است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی