یافته‌های هشدار؛ نزدیک به ۶۰۰ مرکز انتخاباتی در ۹ ولایت شمال و شمال‌شرق افغانستان مسدود اند

۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

این گزارش در نتیجه گفتگو با مسئولان ولایتی کمیسیون انتخابات تهیه شده است. تمامی آمار و آرقام که در این گزارش از آن یاد شده است بر اساس اطلاعاتی است که رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات در ۹ ولایت شمالی در اختیار هشدار قرار داده است.

ظاهرن آنچه مشخص است، با ختم مرحله اول و دوم ثبت نام رأی دهنده گان در افغانستان، هنوز حکومت قادر نشده است که مطابق طرح کمیسیون مستقل انتخابات تمامی مراکز انتخاباتی را فعال بسازد.

یافته‌های هشدار در ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی افغانستان نشان‌دهد که نزدیک ۶۰۰ مرکز انتخاباتی در ولایت بسته باقی مانده اند و یا زیر تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند.

مسئولان ریاست‌های ولایت کمیسیون مستقل انتخابات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌گویند، با گذشته بیشتر از دو ماه هنوز حکومت قادر نشده است تا امنیت را در ساحاتی که تهدیداد امنیتی موجود است برگرداند و فرصت فعال شدن مراکز انتخاباتی را فراهم سازد.

یافته‌های هشدار نشان می‌دهد که از میان ۳۲۲ مرکز انتخاباتی در ولایت بدخشان، در حدود یکصد مرکز با تهدیدات جدی امنیتی روبه‌رو است و از این میان، ۴۷ مرکز آن کاملا مسدود اند.

ولسوالی های یمگان و ورودج ولایت بدخشان از دو سال به این‌سو در تصرف طالبان است و ولسوالی کوهستان با آنکه حاکمیت دولتی در آن وجود دارد هیچ مرکز انتخاباتی فعال را در خود ندارد.

ولایت تخار در همسایه گی بدخشان و کندز که در این اواخر برخی ولسوالی‌های آن دست‌خوش نا آرامی‌هایی هم بوده است، ۲۴۵ مرکز اتخاباتی دارد. از این میان، ۱۵ مرکز مسدود است و ۱۰ مرکز دیگر در تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند.

ولایت کندز که شاهد دو مرتبه سقوط در دوره حکومت وحدت ملی بود، نیز به گفتۀ رسول عمری رئیس دفتر ولایت کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، به شمول ولسوالی‌های قلعه زال، کلباد و گل تپه که هیچ مرکز انتخاباتی در آن باز نشده استف حدود ۱۲۰ مرکز انتخاباتی در این ولایت مسدود اند.

در عین حال عبدالملک حنفی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بغلان به هشدار می‌گوید، از جمله ۲۸۴ مرکز انتخاباتی در این ولایت، ۵۳ مرکز در ولسوالی/۲های بغلان مرکزی، دوشی و مربوطات شهر پلخمری مسدود می باشند.

به گفته او تمامی مراحل تدارکاتی انتخابات نهایی است؛ اما به نسبت این‌که ولسوالی دهنۀ غوری در تصرف طالبان است مؤفق بر فعال ساختن هیچ مرکز انتخاباتی در این ولسوالی‌ها نشده اند.

ولایت سمنگان در شمال افغانستان نیز از ۱۱۵ مرکز انتخاباتی بنا بر تهدیدات زیاد امنیتی، ۵۵ مرکز انتخاباتی مسدود دارد. نجیب الله شفاهی رئیس دفتر کمیسیون انتخابات این ولایت می‌گوید، در کنار موجودیت تهدیدات بلند از سوی گروه‌های تروریستی، کمبود نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت مراکز انتخاباتی در این ولایت، دلیل عمده دیگر مسدود ماندن این مراکز انتخاباتی اند.

ولایت بلخ که از امنیت نسبتاً خوبی در شمال برخوردار است، مانند سایر ولایت‌های همجوارش از میان ۱۸۶ مرکز انتخاباتی، ۱۳ مرکز مسدود دارد. فضل احمد حیاتی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بلخ می‌گوید، این ۱۳ مرکز در ولسوالی‌های دولت آباد، چمتال و چهار بولک قرار دارند.

ولایت جوزجان، جایی که بیشترین قسمت‌های دو ولسوالی آن در کنترل داعش است، ۱۲۹ مرکز انتخاباتی دارد که از این میان، ۷۱ مرکز آن مسدود اند. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این ولایت، بنا بر گسترده بودن تهدیدات امنیتی در ولسوالی‌های مردیان و آقچه تمامی مراکز انتخاباتی در این دو ولسوالی نیز بسته اند.

همچنان در ولایت سرپل، ولسوالی کوهستان که بیشتر از دو سال می‌شود در کنترل طالبان قرار دارد، هیچ مرکز انتخاباتی در آن باز نیست.

عزیز احمد رسول رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت سرپل می‌گوید، از میان ۱۴۹ مرکز انتخاباتی در ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت، ۶۹ مرکز فعال نیست و ولسوالی صیاد پس از ولسوالی کوهستان، با داشتن ۱۰ مرکز انتخاباتی غیر فعال شاهد بیشترین ناامنی در میان ولسوالی‌های این ولایت است.

اما ولایت فاریاب نسبت به ۸ ولایت دیگر شمال و شمال‌شرق بیشترین مراکز انتخاباتی غیر فعال وجود دارد. حضور گسترده جنگ‌جویان طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در این ولایت، سبب شده است که در میان ۹ ولایت شمالی و شمال شرقی، بیشترین مراکز انتخابات در این ولایت مسدود باقی بماند.

امان خان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فاریاب می‌گوید، از ۲۳۸ مرکز انتخاباتی که در ولایت فاریاب در نظر گرفته شده است، ۱۰۰ مرکز انتخاباتی فعال است و متباقی از ۱۳۸ مرکز انتخاباتی مسدود باقی مانده اند.

از تمامی ۱۸۸۸ مرکز انتخاباتی در این ۹ ولایت مسدود بودن ۵۹۲ مرکز انتخاباتی، سبب نگرانی جدید باشنده‌گان این ولایت‌ها شده است.

محمد مومن باشنده ولایت بغلان می‌گوید، غیر فعال ماندن نزدیک به ۶۰۰ مرکز انتخاباتی سبب می‌شود که نیمی از باشنده‌گان کشور از حق مشروع استفاده از آرای شان محروم شوند و نتوانند برای آن نماینده‌ به پارلمان افغانستان بفرستند.

گسترش حملات گروهی و تهاجمی طالبان و نبود یک استراتیژی جدید امنیتی برای مهار نامنی در این ولایات، سبب شده است که احتمالن یک سوم مردم در شمال افغانستان عملان از حق رأی محروم شوند و احتمالا شماری دیگر نیز از ترس گروه‌های تروریستی به پای صندوق های رأی نروند.

این در حالیست که کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که روند ثبت‌نام رای‌دهندگان را در سه مرحله انجام می‌دهد. مرحله‌ی نخست از ۲۵ حمل تا ۲۳ ثور سال جاری در مراکز ولایات، مرحله‌ی دوم از ۲۵ ثور تا ۷ جوزا در ولسوالی‌ها و مرحله‌ی سوم از ۹ جوزا تا ۲۲ جوزا در روستاها انجام می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که در سراسر کشور ۷۳۵۵ مرکز رای‌دهی را در ۳۴ ولایت ارزیابی و تعیین کرده است. در ماه سنبله ۱۳۹۶ این کمیسیون در اعلامیه‌یی نوشت که در ۳۳ واحد اداری (۸ درصد) که دارای تهدید بلند امنیتی می‌باشند، نتوانسته کار ارزیابی مراکز رأی‌دهی را انجام دهد.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی