عبدالروف ابراهیمی: بسته ماندن دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی، انتخابات را به بحران می‌برد

۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

از زمان آغاز روند ثبت نام رای دهنده‌گان تا اکنون بیش از ۶ میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کرده اند، اما این مقدار به غیر از ولایت غزنی ثبت نامه کرده اند.

در ولایت غزنی به دلیل بسته بودن دفتر کمیسیون انتخابات، هنوز مردم نتوانسته اند به مراکز ثبت نام رفته و شناسنامه‌های شان را ثبت کنند.

با پایان مهلت ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایت و ولسوالی‌ها، انتقادها نیز از بسته بودن دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی و احتمال برگزار نشدن انتخابات در این ولایت افزایش یافته است. نماینده گان مجلس مدعی اند که حکومت و کمیسیون انتخابات خود نمی‌خواهند که انتخابات در این ولایت برگزار شود.

نمایندگان ولایت غزنی در مجلس نماینده‌گان، بسته بودن دفتر ولایتی غزنی را یک مشکل بزرگ و جدی بر سر راه برگزاری انتخابات سرتاسری می‌دانند و تاکید می‌کنند که حکومت بیشتر به فکر سیاسی و قومی ساختن انتخابات است و با عنوان‌های مختلف می‌خواهد که در انتخابات پیش‌رو دخالت کنند تا با این شیوه بتواند کاندیدان مورد نظر خود وارد شورای ملی سازد.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان درنشست عمومی امروز چهارشنبه(۲۳ جوزا) ادعا کردند که شماری از افرادِ به گفتۀ آنها نابه‌کار با بسته نگهداشتن دفتر ولایتی غزنی می‌خواهند تا مردم این ولایت از حق مسلم شان که اشتراک در انتخابات است، محروم کنند و جدایی را میان اقوام افغانستان ایجاد کنند.

عبدالقیوم سجادی، یکی از نماینده‌گان غزنی در مجلس می‌گوید که حوزه‌یی شدن انتخابات غزنی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست وکسانی که خواستار حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت هستند تنها می‌خواهند که انتخابات در ولایت غزنی برگزار نشود.

آقای سجادی که بسیار نگران و عصبانی نیز به نظر می‌رسید گفت:” تعدادی از درون حکومت به فکر سیاسی ساختن انتخابات هستند و با این کار می‌خواهند که مردم هزاره و پشتون را در این ولایت به جان هم بیاندازد.”

شاه‌گل رضایی، نماینده غزنی در مجلس نیز مدعی است که کمیسیون مستقل انتخابات تا حال هیج‌گونه توجهی به مشکلات این ولایت نکرده است، از همین سبب تا حال دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی بسته است و هنوز روند ثبت نام رای دهندگان در غزنی آغاز نشده است.

با این که نزدیک به دو ماه است هر هفته چند بار مشکلات انتخابات در ولایت غزنی از سوی نماینده‌گان این ولایت و یا مردم آن مطرح می‌شود، اما کمیسیون انتخابات تا حالا هیچ کاری برای حل این مشکل انجام نداده است. به تازه‌گی صبح امروز، رئیس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری گفت که این کمیسیون مشکلات ولایت غزنی را به ریاست جمهوری راجع کرده است تا به آن رسیدگی کنند.

آقای صیاد اعلام کرد که ریاست جمهوری وعده سپرده است تا بحران انتخابات در ولایت غزنی را در جریان دو روز آینده حل نماید.

با این حال، رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز کمیسیون انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم کرده و گفت، که بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی غیر قانونی است و می‌تواند انتخابات را به بحران ببرد.

آقای ابراهیمی تاکید می‌کند که در پروسۀ انتخابات هیج‌گونه استثنا وجود ندارد و اشتراک همگانی مردم تضمین کنندۀ انتخابات شفاف و عادلانه است.

درهمین حال شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان نیز برگزاری انتخابات شفاف را وابسته به باز شدن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی می‌دانند، زیرا به گفته‌ای آنان ولایت غزنی جزء ولایات کلیدی افغانستان است واگر انتخابات در این ولایت برگزار نشود، بحران جدی به میان می‌آید.

به باور این نمایندگان، انتخابات زمانی شفافیت پیدا می‌کنند که همه شهروندان افغانستان بتوانند اشتراک کنند و از حق رای خود استفاده کنند. هرچند نمایندگان ولایت غزنی می‌پذیرند که شماری از ولسوالی‌ها دراین ولایت با تهدید بلند امنیتی روبه‌رو اند، اما به گفتۀ آنها، حکومت و کمیسیون انتخابات نباید به خاطر چندین ولسوالی تمام باشندگان این ولایت را از حق رای شان محروم کنند.

شماری از افراد معترض در ولایت غزنی نزدیک به دو ماه می‌شود که دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در این ولایت بسته اند و از حکومت می‌خواهند تا انتخابات در غزنی حوزه‌یی برگزار شود، خواستی که نه به لحاظ قانونی اکنون قابل اجر است و نه هم به لحاظ زمانی.

این همه در حالیست که دو هفته پیش کمیسیون انتخابات هیأتی را که شامل دو کمیشنر کمیسیون بود به این ولایت فرستاد تا به خواست معترضان رسیده‌کنند، اما این افراد نیز نتوانستند قناعت معترضان را فراهم ساخته و دفتر ولایتی این کمیسیون را فعال سازند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی