کمیسیون انتخابات: فرمانده‌هان امنیتی محلی در امور انتخابات مداخله می‌کنند

۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از آعاز پروسۀ ثبت‌نام رای‌ دهند‌ه‌گان تا اکنون بیش از ۶ میلیون نفر در سراسر افغانستان ثبت نام کرده اند.

آقای صیاد که امروز چهارشنبه(۲۳جوزا) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که از میان افرادی که تا حال ثبت نام کرده اند، بیش از ۴ میلیون و ۳۰ هزار نفر مردان اند و بیش از ۲ میلیون نفر دیگر زنان اند که در ولایت‌های مختلف برای اشتراک در انتخابات پیشرو، ثبت نام کرده اند.

به گفته‌ای آقای صیاد ولسوال‌ها و فرمانده‌هان پولیس ولایات در پروسه ثبت نام رای‌دهندگان مداخله می‌کنند و روند ثبت نام را با کندی روبه‌رو کرده است.

او گفت:” در بعضی ولایت مخصوصا در کندهار از سوی فرمانده‌هان پولیس و ولسوال‌ها در پروسه ثبت نام مداخله شده است که این مسئله را بارها به نیروهای امنیتی تذکره داده ایم.”

رئیس کمیسیون انتخابات افزود که نرسیدن مواد ثبت نام رای‌دهندگان به شماری از ولسوالی‌ها، به دلیل نبود امنیت است که از دید او، نبود امنیت این کمیسیون را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که از آغاز روند ثبت نام کاندیدان تا حال نزدیک به ۳هزار نفر از سرتاسر افغانستان خود را برای رقابت در انتخابات نامزد کرده اند که از این میان نزدیک به ۲ هزار مرد  و ۳۸۱ نفر دیگر زنان می‌باشند.

آقای صیاد افزوده است که در این مدت بیش از ۱۰۰ هزار کوچی و بیشتر از ۵۰۰ سک و اهل هنود نیز در پروسه ثبت نام اشتراک کرده اند. به گفته‌ی او، بیش از ۳هزار نفر برای شورای ولسوالی‌ها خود را نامزد کرده اند که از این میان ۲۸۵۱ نفر مرد و بیش از ۲۰۰ زن شامل آن می‌باشند.

به باور آقای صیاد حضور زنان در پروسۀ کاندیداتوری کم‌رنگ بوده است و بزرگ‌ترین چالش نیز از دید او نبود سواد کافی و فرهنگ‌های خانوادگی است که سبب شده آنان نتوانند به خود برای احراز کرسی‌های مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها نامزد بکنند.

رئیس کمیسیون انتخابات تاکید می‌کند که نزدیک به شش هزار مرکز برای ثبت نام رای‌دهندگان باز شده بود، اما از این میان نزدیک به ۱۰۰۰ مرکز آن دوباره بسته شده اند و بیش از ۱ هزار مرکز دیگر نیز به دلیل نبود امنیت هیج‌باز نشده اند.

او هم‌چنان گفت که تأخیر در انتقال مواد ثبت نام کاندیدان در ولسوالی‌ها سبب شده است تا کمیسیون ۲ روز دیگر نیز به کاندیدان شورای ولسوالی‌ها زمان دهد تا خودشان را نامزد کنند.

با این حال، در حالی که حدود دو ماه از روند ثبت نام رای دهنده‌گان می‌گذرد و فرصت ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به پایان رسیده است، اما بسته بودن دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی همچنان بسته است و سرنوشت  انتخابات در این ولایت در ابهام باقیست. رئیس کمیسیون انتخابات اطمنان می‌دهد که دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی تا دو روز آینده باز خواهد شد.

آقای صیاد گفت:” حکومت افغانستان اطمنان داده است که مشکلات ولایت غزنی را در جریان دو روز آینده حل خواهد کرد.”

این درحالی است که نمایندگان مجلس به ویژه نماینده‌گان غزنی در مجلس نماینده‌گان،  از بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت به شدت عصبانی اند و باور دارند که اگر وضعیت ولایت غزنی با همین منوال به پیش برود و کمیسیون انتخابات ثبت نامه در این ولایت را آغاز نکند، انتخابات در افغانستان به بحران خواهد رفت.

از سوی دیگر، رهبری کمیسیون انتخابات هشدارگونه به کاندیدان احتمالی شورای ملی می‌گوید که کاندیدان نمی‌تواند پیش از وقت تعیین شده از جانب این کمیسیون، دست به کمپیان بزنند. رئیس این کمیسیون در حالی به این نامزدان احتمالی هشدار می‌دهند که شماری از نامزدان از همین حالا به نحوی در شبکه‌های اجتماعی سرگرم کمپاین و جلب توجه مردم هستند.

رئیس کمیسیون انتخابات خطاب به این نامزدان گفت:”کسانی که ازهمین اکنون به کمپاین پرداخته اند، ممکن در فهرست کاندیدان نهایی نام شان درج نشود.”

این کمیسیون همچنان کمیته هماهنگی رسانه‌ها با کمیسیون انتخابات را ایجاد کرده است تا رسانه‌ها پس از این بتواند از چگونگی کار این کمیسیون به گونه راحت تر اطلاح رسانی کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت، که لیست ابتدایی نامزدان انتخابات به تاریخ ۷ سرطان سال روان مشخص شده و لیست نهایی کاندیدان به تاریخ ۱۲ اسد از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی