آمر و ۷ کارمند حوزه سوم پولیس کابل به دادستانی معرفی شدند

۴ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

وزارت داخله، ۸ عضو حوزه سوم امنیتی پولیس کابل به شمول آمر این حوزه را از کار برکنار کرده و به دادستانی معرفی کرده است.

وزارت داخله دلیل این کار را وجود فساد و غفلت وظیفوی در این حوزه عنوان کرده است. سخن‌گوی پولیس کابل نیز گفته است که این افراد به دلیل غفلت وظیفوی و به ویژه مشکلات امنیتی و جلوگیری نشدن از ساخت و ساز ساختمان‌های غیر قانونی در این حوزه از وظیفه برکنار و به دادستانی معرفی شدند.

حشمت الله ستانکزی سخن‌گوی پولیس کابل گفته است:”بنا بر غفلت وظیفوی بالخصوص مشکلات امنیتی و ساخت ساختمان‌های غیر قانونی در مربوطات حوزه سوم مشمول آمر حوزه وظایف ۷ تن از پرسونل این حوزه به حالت تعلیق درآمده و تمامی شان به حارنوالی معرفی شدند.”

این در حالیست که روز گذشته رئیس ناحیه سوم مربوط به شهرداری کابل نیز به دستور رئیس جمهور غنی از وظیفه برکنار و به دادستانی معرفی شده بود.

آقای ستانکزی گفته است که رهبری پولیس کابل مصمم است که اصلاحات در پولیس کابل را به گونه جدی دنبال کرده و هر مسئول و کارمند پولیس در حوزه‌های شهر کابل، اگر در وظایف شان غفلت کنند و در فساد دست داشته باشند، از وظیفه برکنار و به دادستان معرفی خواهند شد.

این در حالیست که چند ماه پیش، تمامی آمران حوزه های کابل، پس از پش سر گذاشتن امتحان رقابتی و از سوی شخص وزیر داخله به وظایف شان گماشته شده بودند.

وزارت داخله همواره بر آوردن اصلاحات در پولیس افغانستان به ویژه در پولیس کابل خبر داده است، اما به نظر می‌رسد استخدام های جدید، برای شهر کابل موثر نبوده و جرایم جنایی در این شهر در چند ماه اخیر به شدت رو به افزایش است.

هم رسانی