بیش از ۳۴۰ هزار طفل در جریان پنج روز آینده در ولایت غزنی واکسین خواهند شد

۱۱ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان محلی در ولایت غزنی گفته اند که کمپاین پنج روزه تطبیق واکسین فلج اطفال در این ولایت آغاز شده است. در خبرنامه‌ی که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی به نشر رسیده، آمده است که مسئولان صحت عامه غزنی واکسین فلج اطفال را در این ولایت سر از امروز آغاز کرده اند.

بربنیاد این خبرنامه در جریان پنج روز آینده بیش از ۳۴۰ هزار کودک کم‌تر از پنج سال واکسین خواهند شد. مسئولان محلی این ولایت گفته اند که در جریان واکسین نزدیک به ۴۰ هماهنگ ننده، ۱۸۳ سوپروایزر، ۲۲۵۰ رضاکار و ۴۴ نفر نظارت کننده نیز حضور خواهند داشت تا واکسین به طور درست آن تطبیق شود.

درخبرنامه آمده است که وحید الله کلیمزی، والی غزنی نیز در جریان افتتاح کمپاین واکسین پولیو حضور داشته است و از مردم این ولایت خواسته، با مسئولان صحت عامه غزنی همکاری کنند تا اطفال شان از واکسین باز نمانند.

آقای کلیم‌زی تاکید کرده است که پولیو یک مریضی غیر قابل تداوی است و قبل از این که اطفال به آن مصاب شود، باید واکسین شوند. به گفته والی غزنی، تطبیق موثر واکسین پولیو در این ولایت سبب شده است که در چند سال گذشته واقعات مثبت پولیو در آن صفر باشد.

مسئولان صحت عامه غزنی در حالی از آغاز واکسین فلج اطفال در این ولایت خبرمی‌دهند که پولیو یا فلج اطفال از شایع ترین امراض در میان کودکان کشورهای فقیر است و افغانستان نیز در میان کشورهای قرار دارد که در آن هنوز واقعات پولیو یا فلج اطفال وجود دارد.

هم رسانی