حمید طهماسی: بیشتر از ۶۰ کارمند بلندپایه وزارت ترانسپورت به دادستانی معرفی شدند

۱۲ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که عواید شعبه‌های مرکزی و بندرهای افغانستان درجریان ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به بیش از ۲۱۹ میلیون افغانی رسیده است. آقای طهماسی که امروز سه‌شنبه (۱۲سرطان) در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت که عواید وزارت ترانسپورت و هوانوردی ۴۸ درصد نسبت به سال‌مالی گذشته افزایش یافته است.

به گفتۀ آقای طهماسی، عواید مجموعی سال گذشته مالی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تنها به بیش از ۷۲ میلیون افغانی می‌رسید.

به گفته‌ی آقای طهماسی ، رهبری وزارت ترانسپورت وهوانوردی تلاش کرده است که فساد را از این وزارت برچیند و زمینۀ آمدن اصلاحات بنیادی را فراهم کنند. او گفت:” به منظور آوردن اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد قانون جدید ترانسپورت در ۷ فصل و ۵۳ ماده در جریده رسمی نشر و نافذ گردیده است.”

وزیر ترانسپورت در نشست امروز هم‌چنان گفت که رهبری این وزارت در چند ماه گذشته برنامه‌ی گسترده اصلاحی و مبارزه با فساد اداری را تطبیق کرده که بر اساس این اصلاحات بیش از ۶۰ تن از کارمندان بلندپایه این وزارت به دادستانی کل کشور معرفی شدند.

آقای طهماسی دربخشی از سخنان خود از تسهیلات ویژه ترانسپورتی شهری برای بانوان نیز خبرداده گفت که این وزارت برنامه‌های مشخص ترانسپورتی شهری را برای بانوان درنظر گرفته است که پس از ترمیم بس‌های شهری این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.

به گفته‌وزیر ترانسپورت، برای این که زنان بتواند راحت در شهر گشت و گذار کنند، وزارت ترانسپورت ده‌ها تن از بانوان راننده را آموزش داده اند تا بس‌ها شهری را راننده کنند. او گفت:” طبق پلان وزارت ترانسپورت زنان در بس‌های شهر راننده‌گی خواهند کرد تا زنان بتوانند خودشان را مصئون احساس کنند.”

وزارت ترانسپورت و هوانوردی اعلام کرده است که همین اکنون نزدیک به ۱ هزار و ۵۰ عراده بس شهری دراختیار این وزارت است که نزدیک به ۲۰۰ عراده آن فعال است و متباقی آن نیاز به ترمیم دوباره دارند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی