حضور کم‌رنگ زنان در میان نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها

۱۶ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

کمیسیون انتخابات گفته است که در ۱۳۵ ولسوالی افغانستان، حتا یک زن نیز برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خود را نامزد نکرده اند. در افغانستان ۳۸۹ ولسوالی وجود دارد که در شماری از این ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی و یا این که در کنترل طالبان هستند، هیچ ثبت نامی صورت نگرفته است. در این میان در ولسوالی‌های ولایت غزنی به دلیل بحرانی انتخاباتی که این ولایت با آن رو به رو است، تا هنوز روند ثبت نام آغاز نشده است.

رئیس کمیسیون انتخابات امروز در نشستی در کابل گفته است برای حل این مشکل تدابیری را روی دست خواهند گرفت. اما او مشخص نکرده است که چه تدابیری را روی دست می‌گیرد که جامعه سنتی افغانستان به زنان اجازه اشتراک در شوراهای ولسوالی‌ها را بدهد.

این در حالی است که حفیظ الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات به بی بی سی فارسی گفته است که تا اکنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، ۳۷۳۱ نفر نامزد شده اند که از این میان تنها ۲۷۱ نفر آن زنان اند.

آقای هاشمی گفته است که کمیسیون انتخابات برای حل این مشکل نشستی را برگزار می‌کند و پیشنهادات مشخصی را با دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شریک می‌سازد که می‌تواند شامل تغییر شرایط نامزدی و تمدید ثبت نام نامزدان نیز باشد.

بر اساس قانون انتخابات، حضور زنان باید در شوراهای ولسوالی ۲۵ درصد باشد.

به نظر می‌رسد بیشتر این ولسوالی‌ها در مناطق و ولایات ناامن و ولایاتی اند که ذهنیت سنتی بسته تری در آن حاکم است. هر چند مسئولان کمیسیون انتخابات، ناامنی، رسم و رواج‌های محلی، شرایط تحصیلی برای نامزدان، مشخص نبودن وظایف این شوراها و نداشتن امتیازات را دلیل بی میلی زنان برای اشتراک در شوراهای ولسوالی‌ها عنوان کرده اند.

هم رسانی