پارلمان: سیاست‌های ناکام حکومت کشور را به سمت تجزیه می‌برد

۱۸ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

حدود یک هفته است که فضای سیاسی افغانستان را بیشتر مسئله بازداشت نظام الدین قیصاری گروه خورده است. در ولایات شمالی، اعتراضات مردمی وارد هفتمین روز خود شد. این اقدام حکومت که بیشتر رنگ قومی به آن داده شده است، جنجالی ترین مورد دست کم در یک سال اخیر بوده است.

در پارلمان افغانستان نیز این اقدام بیشتر سیاسی – قومی خوانده می‌شود تا یک اقدام قانونی. تازه جبهه گیری‌های نماینده‌گان نیز این مسئله را بیشتر از پیش قومی تر می سازد.

امروز نیز در واکنش به این اقدام حکومت، پنج ولایت شمالی افغانستان شاهد اعتراضات گستردۀ مردمی بود. در ولایت تخار مردم، شاهراه کندز – تخار و شاهراه تخار – بدخشان را مسدود کردند. در دو روز گذشته در ولایت بغلان و سمنگان نیز مردم شاهراه کابل – بلخ را به روی ترافیک مسدود کردند.

با این حال، امروز مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز شاهد تنش میان نماینده‌گان بر سر بازداشت نظام الدین قیصاری بود. شماری از نماینده‌گان حکومت را متهم به برخوردهای قومی و سیاسی کرده و می‌گویند، اگر رئیس جمهور غنی خواستار تأمین عدالت و امنیت در افغانستان است، نباید خواست اقوام دیگر را نادیده بگیرد.

عبدالستاد درزابی، عضو مجلس نمایندگان درنشست امروز مجلس گفت که وحدت ملی و برابری اقوام از مهم ترین نیازهای مردم افغانستان است، و حکومت باید به تبعیض آشکار علیه اقوام خاتمه بدهد. آقای درزابی گفت:” اگر رئیس جمهور خواستار مدیریت بحران در افغانستان است، باید از تبعیض علیه اقوام غیر پشتون جلوگیری کند. رئیس جمهورغنی به جز یک حلقه خاص حتا به مردم پشتون نیز تبعیض کرده است.”

جعفر مهدوی، عضو دیگر مجلس نیز به این باور است که اوضاع از کنترول خارج شده است. به گفته‌ی آقای مهدوی، مردم افغانستان در طول تاریخ شاهد این گونه فقدان مدیریتی نبوده است. او هم‌چنان گفت که سیاست‌های ناکام حکومت، افغانستان را به سمت تجزیه می برد.

اما شماری از نماینده‌گان این اقدام حکومت را ستایش می‌کنند. مجلس در این روزها به دو قطب پشتون و غیر پشتون تقسیم شده است. هر چند حتا برخی از همین نماینده‌گانی که از حکومت ستایش می‌کنند نیز نگران اند که این یک بازی جدید نباشد، زیرا به باور آنها، حکومت به قدر کافی در قانون شکنی مهارت دارد.

اما در این میان، رئیس مجلس از حکومت خواست که یک جلسه مشترک میان کابینه و احزاب سیاسی برگزار کند تا در ین نشست یک اجماع ملی برای پایان بحران پیش آمده به میان آید. آقای ابراهیم افزود، او نگران وضعیت موجود است و اگر هر دو طرف این گونه ادامه بدهند، آینده خوبی در انتظار افغانستان نیست.

این همه در حالیست که روز گذشته روز گذشته ائتلاف ملی برای نجات افغانستان هشدار دادند که اگر حکومت به این گونه تصامیم خود ادامه دهند وخواست باشندگان کشور را نادیده بگیرند، بحران که درپی آن ایجاد خواهد، مسئول آن نیز خود حکومت می‌باشد.

محمد محقق عضو ارشد ائتلاف برای نجات افغانستان روز گذشته در مزار شریف گفت، این ائتلاف خود می روند دوستم را می‌آورند و پس از آن هر اتفاقی که افتاد حکومت مسئول است نه آنها.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی