مرتضوی: آرشیف افغان فیلم در هماهنگی با وزارت فرهنگ و دادستانی کل به ارگ انتقال یافته است

۱۹ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که ارگ ریاست جمهوری در هماهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ و دادستانی کل، ریاست افغان فیلم را مورد بررسی قرار داده و سرانجام پس از بررسی و به دست آمدن نتیجه تحقیقات، آرشیف ملی به ارگ ریاست جمهوری انتقال یافته است.

آقای مرتضوی که پیش از چاشت امروز سه شنبه (۱۹سرطان) در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت که ارگ ریاست جمهوری، آرشیف ملی افغان فیلم را به یک‌بارگی و بدون هماهنگی به ریاست جمهوری انتقال نداده است، بلکه پس از بررسی کارشناسنانه به ارگ انتقال داده شده و ریاست افغان فیلم نیز در جریان این کار قرار داشته است.

به گفته‌ی آقای مرتضوی، ریاست جمهوری پس از بررسی گزارش هیأت موظف در مورد این نهاد، به این نتیجه رسیده است که آرشیف افغان فیلم از مدیریت خوب و قابل قبول برخوردار نبوده است.

معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری هم‌چنان گفت که لوایح کاری و کارهای اداری این نهاد مطابق قانون اداری نبوده و از همین جهت به آرشیف ارگ آورده شده است.

آقای مرتضوی افزود، این نهاد در جریان سال‌های فعالیت خود به عنوان آرشیف افغان فیلم، هیج‌گونه موثریتی که در جامعه محسوس باشد، نداشته است.

او تصریح کرد که بربنیاد گزارش هیات بررسی، عواید آرشیف افغان فیلم در سال‌های فعالیت‌اش از دو درصد تغییر نکرده است.
گزارش هیات بررسی افغان فیلم نشان می‌دهد که این نهاد بیش از ۶۰ کارمند داشته است، که ازاین میان ۱۱ نفر هیج‌سواد نداشته اند و ۱۳ تن دیگر سواد شان در حد ابتدایی بوده اند.

او هدف از انتقال افغان فیلم را به ریاست جمهوری حفاظت از ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگی – تاریخی افغانستان دانسته گفت که در این مکان بیشتری روی نگهداری معیاری این اسناد کارمی‌شود و از دست افراد سود جو نیز در آمان خواهد ماند.

پس از آن که ریاست جمهوری دستور انتقال آرشیف افغان فیلم به آرشیف ارگ را داد، انتقادها نسبت به اقدام ارگ افزایش یافت. بسیاری ها از جمله رئیس پیشین افغان فیلم با انتقاد از این کار رئیس جمهور گفته بود، اگر آرشیف به ارگ انتقال یابد، به زودی شاهد نابودی همۀ این آثار خواهیم بود، زیرا این فیلم‌ها باید در یک فضای خاص نگهداری شود که ارگ فاقد آن است.

اما شاه حسین مرتضوی می‌گوید قرار است برای دیجتال سازی این داشته های با ارزش تاریخی و فرهنگی کار شود و برای حفاظت از آن حکومت برنامه های خوب و موثر روی دست دارد.

در کنار این، آقای مرتضوی امروز در مورد سفر رئیس جمهور به بروکسل نیز معلومات داده گفت، در این نشست که روز پنج شبنه برگزار می‌شود، مسایل مربوط به افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود، موضوع مبارزه با تروریزم فرامرزی و حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان، در این نشست مورد بحث قرار بگیرد.

او گفت، رئیس جمهور غنی فرا و یک روز پیش از برگزاری نشست سران ناتو با اعضای این سازمان دیدار خواهد کرد. آقای مرتضوی گفت، نتایج این نشست برای افغانستان بسیار مهم است و آنها امیدوار اند که این نشست بتواند در حل بحران کنونی افغانستان کمک کند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی