نماینده‌گان مجلس: ارگ ازهمین‌ اکنون نمایندگان آینده پارلمان را تعیین کرده است

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

هرچند حکومت افغانستان بارها اعلام کرده است که هیج‌گونه مداخله در کارکمیسیون انتخابات نخواهند کرد و این کمیسیون به عنوان یک نهاد مستقل بدون هیچ گونه دخالتی، انتخابات پارلمانی وشورای ولسوالی‌ها را در ۲۸ میزان سال روان برگزار خواهد کرد، اما هنوز برخی‌از نهادها از جمله مجلس نمایندگان تاکید می‌کنند که حکومت به صورت واضیح و آشکار در کارکمیسیون انتخابات دخالت می‌کند.

پیش از بارها احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات، از آنچه آنها مداخلات آشکار حکومت می‌خوانند، انتقاد کرده و نسبت به انتخابات پیش رو نگرانی شان را بیان داشته اند. البته که این نگرانی‌های خیلی بی مورد هم نیست. باری یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در یک بحث رسانه‌ای اعتراف کرد که رئیس جمهور آنها را تهدید به استعفا کرده است.

نمایندگان مجلس در نشست عمومی امروز چهارشنبه(۲۰ سرطان) حکومت را متهم به مداخله و اعمال نفوذ با کمیشنران کمیسیون انتخابات کرده تأکید دارند که حکومت هیج‌باورمندی به انتخابات ندارد، زیرا به گفته‌ی آنان از همین اکنون ارگ نشینان لیست‌های آماده کردند که کدام اشخاص باید در پارلمان آینده راه پیدا کنند.

به گفته‌ی این نمایندگان مجلس حکومت هم‌واره بالای کمیسیون انتخابات فشار می‌آورد تا مطابق به سلایق و خواسته‌های آنان رفتار کند و هیج‌گونه استقلالیت نداشته باشد. هرچند این نماینده‌گان هیچ گونه سندی را که نشان بدهند، حکومت از قبل لیستی را مشخص کرده و افراد که باید در پارلمان بعدی راه یابند، در دست ندارند.

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس بیان داشت که کمیسیون انتخابات به عنوان یک ارگان مستقل هیچ استقلالیت ندارد، و رئیس جمهور شخصا براین کمیسیون حاکمیت دارد. او افزود:” در ارگ، از همین اکنون لیست‌های آماده شده است، که از قبل رئیس این مجلس و وکلای بعدی را مشخص می‌کند.”

بانو هاشمی از نهادهای ناظر انتخابات به شمول تیفاو فیفا می‌خواهد تا نظارت دقیق‌تر بر عمل‌کرد کمیسیون انتخابات داشته باشد، تا رای مردم به هدر نرود. در کنار این، مولوی موحد، عضو دیگر مجلس نیز به این باور است که حکومت و نهاد های دولتی، درکار کمیسیون انتخابات دخالت می‌کنند و با زور زمینه تقلب را فراهم می‌کنند.

آقای موحد می‌گوید که هرچند پروسه ثبت نام رای دهنده‌گان به اتمام رسیده است، اما این آشکار است که والی‌های، ولسوال‌ها و حتا نیروهای امنیتی نیز در تقلب دست داشته اند.

انتخابات پیش‌رو شاید یکی از جنجالی ترین انتخابات افغانستان در چند سال گذشته باشد. هر چند انتخابات سال ۲۰۱۴ طوری برگزار شد که اعتبار و حثیت کمیسیون انتخابات و رای مردم به صفر ضرب شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به جنجال‌ها و دست اندازی های که از همین اکنون مشخص است، انتخابات پارلمانی پیش‌رو نیز خیلی بهتر از انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری نیز نخواهد بود.

ولایت غزنی که یکی از جنجال ترین ولایت‌های افغانستان پس از انتخابات پارلمانی گذشته در افکار عمومی جای باز کرده است، نزدیک به سه ماه است، که همچنان غرق در جنجال است و آنگونه که تا این جای کار معلوم است، حکومت افغانستان نیز خیلی علاقه ندارد به این جنجال خاتمه بخشد.

تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات که اعلام کرده به گونه استثنایی انتخابات در غزنی را حوزوی برگزار می‌کند، بر این جنجال افزود و اکنون ماه‌های از آغاز ثبت نام رای دهنده‌گان و نامزدان، هنوز مشکل این ولایت نشده و نماینده‌گان آن نیز در مجلس همه روزه نسبت به این وضعیت انتقاد دارند.

شماری از نماینده‌گان غزنی در مجلس امروز، خواستار حل مشکلات امنیتی و انتخابات این ولایت به گونه فوری از سوی حکومت شدند و باور دارند که مشکلات امنیتی انی ولایت از یک سو و پافشاری کمیسیون انتخابات بر حوزوی برگزار شدن انتخابات از سوی دیگر، این ولایت را در مرحله جنگ قومی کشانیده است.

با این حال، همایون همایون، معاون اول مجلس خطاب به حکومت و کمیسیون انتخابات گفت که اگر آنان توانائی برگزاری انتخابات در ولایت غزنی را ندارد، نباید با اقدامات نسجیده شده، نفاق قومی را دامن بزند. او گفت:” امنیت ولایت غزنی باید تامین شود، چون نبود امنیت انتخابات را به چالش می‌کشد. حکومت با این اقدامات خود تبعیض آشکار علیه یک قوم انجام داه است.”

شماردیگر از نمایندگان مجلس نیز به این باور هستند که هیچ سابقه ندارد و امکان هم ندارد که در تمام ولایات از یک قانون پیروی شود و در یک ولایت رویکرد استثنایی در پیش گرفته شود. این نمایندگان تاکید می‌ورزند که اگر کمیسیون انتخابات مصمم است مشکل انتخابات را در غزنی حل کند، پس باید در تمام افغانستان انتخابات حوزوی برگزار شود، در غیر این صورت این کار ممکن نیست.

حوزوی شدن انتخابات در ولایت غزنی تنش‌های زیادی را میان مردم و حکومت افغانستان به میان آورده است. باشندگانِ که علیه این خواست کمیسیون انتخابات هستند، از چند روز به این‌سو در مرکز شهر غزنی دست به تحصن زده و دفتر ولایتی کمیسیون را نیز سته اند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی