ائتلاف نجات افغانستان: عناصر فاشیستی در حکومت وحدت ملی برای شخصیت‌های افغانستان پرونده سازی می‌کنند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

همزمان با سفر رهبران افغانستان به بروکسل، ائتلاف ملی برای نجات افغانستان  به رهبری عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق نامه‌ی به اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل نوشته اند و به پایتخت بلجم فرستاده اند.

روز گذشته رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در دو پرواز جداگانه به بلجیم رفتند تا در نشست سران ناتو اشتراک کنند. ظاهرن از همین ابتدا رفتن سران حکومت افغانستان به یک نشست به گونه جداگانه و در پروازهای جداگانه، احتمالا برای سران کشورهای عضو ناتو مشخص بسازد که افغانستان در چه وضعیت دشواری قرار دارد.

حکومت افغانستان به ویژه ارگ ریاست جمهور متهم است که از ابتدای کارش دست به تصفیه حساب های قومی می‌زنند و به جای تلاش برای اتحاد، اختلافات قومی را دامن می زنند و در پی ایجاد تنش‌های بیشتر قومی در این کشور اند.

دراین نامه که دو روز پیش در ولایت بلخ نوشته شده، آمده است که بحران چهل سالۀ افغانستان، ریشه در حاکمیت حاکمان این کشور داشته که منافع عامۀ مردم را در نظر نداشته اند و برخوردها آنها سبب  شده است که بیشترین اقوام ساکن درافغانستان در محرومیت باقی بمانند.

در بخشی از این نامه آمده است که احزاب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان وحزب جنش ملی از احزاب مهمی هستند که رژیم طالبان را سقوط دادند و از مهم‌ترین سازنده‌گان حکومت وحدت ملی بوده اند.

ائتلاف ملی برای نجات افغانستان هم‌چنان خطاب به سران نشست بروکسل گفته اند که حکومت کنونی به رهبری رئیس جمهور غنی در تلاش تحمیل حاکمیت یک حلقۀ خاص بر سایر اقوام ساکن در افغانستان هستند، و این سبب شده است که مردم افغانستان یک‌بار دیگر خاطرات تلخ جنگ‌های چهل ساله را به یاد آورند.

این ائتلاف تاکید کرده است:”رئیس جمهور غنی و حکومت مرکزی، تحت نام پروسه صلح که ضرورت اساسی مردم افغانستان است همواره تلاش کرده اند تا زمینۀ نفوذ گروه‌های هراس‌افگن را بر سایرمناطق افغانستان فراهم کند و از این طریق امیال شئونیستی خود را تقویت بخشند.”

اعضای ائتلاف ملی برای نجات افغانستان هم‌چنان گفته است که عناصر فاشیستی در درون حکومت وحدت ملی افغانستان برای  کدرهای سیاسی، متنفذین قومی وکسانی که واقعا به این کشور پاپند هستند، دوسیه می‌سازند و در تلاش اند آنها از راه های سیاسی حذف کنند.

این  ائتلاف در نامه شان تأکید کرده است که ادامه‌ی این گونه رفتارهای خسمانه سبب نفاق  و جنگ‌های قومی در افغانستان خواهد شد.

اعضای ائتلاف ملی برای نجات افغانستان با آنکه از کمک‌های جامعه جهانی برای این کشور قدردانی کرده، اما تاکید نموده اند که نمایندگان جامعه جهانی تماس مستقیم با نمایندگان مردم، جریان‌ها و احزاب سیاسی در افغانستان نداشته اند.

به باور اعضای این ائتلاف حکومت افغانستان هیج‌گونه صداقت و پای‌بندی برای برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب ندارند. افزون بر این مشارکت مردم نیز برای آنان اهمیت قابل توجه ندارد.

ائتلاف ملی برای نجات افغانستان درحالی نامه برای سران نشست ناتو فرستاده اند که قرار این نشست به روز پنج شنبه در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار شود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی