خشکسالی بی‌پیشینه؛ نزدیک به ۵۰ درصد نفوس افغانستان متضرر شده اند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گویند که خشک‌سالی امسال باشندگان ۲۲ ولایت را در افغانستان متضرر کرده است.

نجیب فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی می‌گوید که در۲۲ ولایت افغانستان نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از اثر خشک‌سال متاثر شده اند.

آقای فهیم که روز گذشته سه‌شنبه(۱۹ سرطان) در مراسم آغاز ورکشاب ملی مدیریت حوادث صحبت می‌کرد، گفت که مشکلات خشکسالی درافغانستان به اوج خود رسیده است و به گفته‌ی او بحران خشک‌سالی دوام دار خواهد بود.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با ابراز نگرانی از تداوم خشک‌سالی درافغانستان گفت‌که نهادهای ملی و بین المللی سال‌های گذشته، پیش‌بینی کرده بودند که خشک‌سالی بزرگی در راه است.

آقای فهیم دراین نشست هم‌چنان گفت که مهم‌ترین عوامل خشک‌سالی درافغانستان برخورد نادرست با طبیعت و استفاده بی‌رویه از منابعی طبیعی و زیرزمینی است. او افزود:” به این دلیل که پوشش گیاهی در اراضی افغانستان رو به کاهش است، ممکن است که این خشک‌سالی در زمان کوتا دامن افغانستان را رها نکند.”

او تصریح کرد که دوام خشک‌سالی در کشور سبب شده است اکثر علف‌چرها خشک شده و هزاران مواشی نیز از بین برود.

به گفته‌ی این مسئول اداره رسیدگی به حوادث طبیعی خشک‌سالی امسال، تقریبا فراگیر بوده است و ۱۳ میلیون نفر درنتیجه این بحران طبیعی متضرر شده اند.

آقای فهیم تاکید کرد که اگر مردم افغانستان می‎خواهند از این بحران کشنده رهایی پیدا کنند، باید در استفاده منابع آبی صرفه جویی کنند، زیرا که تهیه علوفه جات برای حیوانات تنها بیش از ۴۵۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت.

او هم‌چنان گفت که خشک‌سالی سبب شده است که شمار زیاد از جمعیت افغانستان به سوی کشورهای بیرونی مهاجر شوند. آقای فهیم از حکومت وحدت ملی خواست تا با مشکلات خشک‌سالی مسئولانه برخورد کند، وگرنه قربانی بیشمار از مردم افغانستان خواهند گرفت.

وزیر رسیدگی در امور حوادث طبیعی درحالی از افزایش خشک‌سالی درکشور ابراز نگرانی می‌کند که زمستان سال گذشته، سازمان ملل متحد نیز از خشک‌سالی بزرگ در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

مسئولان سازمان ملل متحد تاکید کرده بودند که اگر خشک‌سالی در افغانستان رخ دهد، این کشور به بیش از یک و نیم میلیون تن گندم نیاز پیدا خواهد کرد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی