امنیت ملی گفته است که از چند حمله خونبار در کابل جلوگیری کرده است

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

امنیت ملی گفته است که نیروهای ویژه این ریاست، مقدار ۱۳۵۰ کلیوگرام مواد انفجاری را در کابل کشف و به دست آورده است.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که نیروهای قطعات خاص این ریاست، این مقدار مواد انفجاری را از ولسوالی بگرامی کابل به دست آورده است.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که شبکه تروریستی حقانی، این مقدار مواد انفجاری نوع امونیم نایتریت را در یک موتر نوع هینو به شکل ماهرانه جابجا کرده بود و از ولایت لوگر به کابل انتقال می‌داد که به دست نیروهای امنیت ملی افتاد.

در خبرنامه امنیت ملی همچنان گفته شده است که شبکه حقانی می‌خواست با استفاده از این مواد، در ساخت ماین‌ها و واسکت‌های انتحاری استفاده کرده و در شهر کابل حملات خونین راه اندازی کنند.

امنیت ملی گفته است که با کشف این مقدار انفجاری، از حملات بزرگ و خونبار در شهر کابل جلوگیری شده است.

هم رسانی