معترضان در فاریاب امروز دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

در نهمین روز اعتراضات ضد حکومتی هواخواهان حزب جنبش در ولایت فاریاب، امروز چهار شنبه این معترضان دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت را بستند.

اعتراض کننده‌گان هشدار دادند در صورتی که خواست‌های آنان از سوی حکومت پذیرفته نشود بر علاوه این‌که به  کمیسیون اجازه باز شدن دفتر ولایتی شان را نمی‌دهند، بلکه در انتخابات پارلمانی پیش‌رو نیز شرکت نخواهند کرد.

محمد طاهر رحمانی ریس شورای ولایتی فاریاب به هشدار گفت، معترضان خشمگین امروز دروازه ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب بستند و خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.

ریس شورای ولایتی فاریاب می گوید، این معترضان تعداد شان به هزاران نفر می‌رسند و هشدار داده اند که در صورت پذیرفته نشدن خواست‌های شان به انتخابات پیشرو نیز اشتراک نخواهند و آن را تحریم می نمایند.

در کنار این، در شمال شرقی تخار نیز هزاران نفر امروز در ادامه اعتراضات شان، به جاده‌ها برامده و خیمه تحصن در شهر تالقان برپا کرده اند.

این افراد خواستار آزادی نظام الدین قیصاری هستند و تأکید دارد که باید جنرال دوستم نیز بدون قید و شرط و فوری به افغانستان باز گردد.

اعتراضات مردمی ضد حکومت در هشت ولایت شمال افغانستان پس از آن آغاز شد که نیروهای کوماندو روز دو شنبه هفته گذشته، پس از یک درگیری کوتاه نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ارشد جنرال دوستم در امور خیزش های مردی را در یک جلسه رسمی امنیتی بازداشت کرد.

این اقدام حکومت با واکنش های بسیار تند مردمی رو به رو شده و اکنون نه روز است که ولایت های مختلف شمال افغانستان، شاهد اعتراضات ضد حکومتی اند و اعتراض کننده‌گان در هفته جاری برای چند بار شاهراه های کابل – شمال و شاهراه بندر آقینه و شاهراه های که میان ولایات شمالی موقعیت دارند را مسدود کرده اند.

اعتراض کننده‌گان ولایت فاریاب یک روز پس از بازداشت نظام الدین قیصاری، پس از آن که هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفتند، به ساختمان ولایت فاریاب حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.

بازداشت نظام الدین قیصاری گذشته از این که با واکنش تند مردمی رو به رو شد، واکنش های نماینده‌گان ولایت هی مختلف را در مجلس نیز برانگیخت و ائتلاف ملی برای نجات افغانستان نیز به حکومت هشدار دادند که این فرمانده کلیدی جنرال دوستم که از چهره های ضد طالبان در فاریاب بود را رها سازد.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی