ادامه اعتراضات در ولایت تخار سبب مسدود شدن ولایت و دیگر ادارات محلی در این ولایت شد

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

در نهمین روز از اعتراضات ضد حکومت در ولایات شمال افغانستان، امروز در هفتمین روز از اعتراضات در ولایت تخار، اعتراض کننده‌گان ششمین خیمه تحصن در این ولایت را در مقابل جاده ولایت در شهر تالقان برپا کردند که سبب بسته شدن اکثر ادارات دولتی گردید.

یک منبع در ولایت تخار به هشدار می‌گوید، با برافراشته شدن این خیمه و گسترده شدن اعتراضات، امروز فرمانده پولیس و والی تخار به دفاتر شان حاضر نشده اند و اکثر ادارات دولتی نیز مسدود اند.

به گفتۀ منبع، جاده ولایت امروز از سوی اعتراض کننده‌گان مسدود شده و قطعه ضد آشوب برای مهار و کنترل اعتراضات، از ولایت کندز به تخار فرستاده شده است.

اکنون جاده ولایت در شهر تالقان بیشتر چهره نظامی را به خود گرفته و بر بنیاد برخی از گزارشهای تأیید ناشده، والی نیز این ولایت را ترک کرده است.

اعتراضات گسترده مردم در ولایت تخار، سبب شده است که فروشگاه‌ها و مراکز تجاری بخش‌های از شهر تالقان نیز به روی مردم بسته شوند.

هواخواهان حزب جنبش که هفت روز پیش تظاهرات شان را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار آغاز کرده در شش نقطه شهر خیمه‌های تحصن بر پا کرده و با شعارهای ضد حکومتی خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و بازگشت جنرال دوستم به افغانستان هستند.

این معترضان پیش از این هشدار داده بودند که اگر حکومت به خواست آنها توجه نکند، دست به اقداما فرامدنی زده و مقام های محلی را به گروگان خواهند گرفت. شاید یک دلیل این که گفته می‌شود والی تخار، این ولایت را ترک کرده است نیز از ترس این باشد که اعتراض کننده‌گان به او صدمه نرساند. هرچند هیچ منبعی در تخار در تأیید و رد این خبر چیزی نمی‌گویند.

در کنار تخار، ولایت های فاریاب و جوزجان نیز شاهد تظاهرات گسترده هواخوهان حزب جنبش و ایتلاف ملی برای نجات افغانستان هستند که همه بر خواست روزهای گذشته شان، یعنی آزادی نظام الدین قیصاری و جنرال دوستم تأکید دارند.

آنچه مشخص است، با گذشته هر روز به جای فروکش کردن این اعتراضات، بر شمار آن افزوده می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که با کوچک ترین برخورد نامناسب، اعتراضات به خشونت کشیده شده و از کنترل خارج شود.

دو شنبه هفته گذشه نیروهای کوماندو پس از یک درگیری کوتاه، نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس قیصار و نماینده ارشد جنرال دوستم را که در یک جلسه رسمی امنیتی دعوت شده بود، بازداشت کرده و به کابل انتقال دادند.

پس از بازداشت قیصاری، نیروهای کوماندو به خانه این فرمانده کلیدی جنرال دوستم و چهره ضد طالبان یورش برده و ده‌ها نفر از افراد او را بازداشت کردند.

روز گذشته رئیس دفتر جنرال دوستم عکس های را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی افراد نظام الدین قیصاری را به سختی شکنجه کرده اند. هرچند منابع نزدیک به جنرال دوستم گفته اند که سه محافظ نظام الدین قیصاری را کوماندوها پس از شکنجه به رکبار بسته و کشته اند.

اعتراضات گسترده چند روز گذشته سبب مسدود شدن برخی از بنادر ولایات شمالی با کشورهای آسیای میانه از سوی معترضان مسدود شده اند.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی