مهاجمان انتحاری بر ساختمان مدیرت شهری معارف ننگرهار حمله کردند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

لحظات پیش گروهی از مهاجمان مسلح انتحاری بر ساختمان مدیریت شهری معارف در ولایت ننگرهار حمله کرده اند. این حمله در ناحیه پنجم شهر جلال آباد صورت گرفته است.

شاهدان عینی گفته اند که نخست یک انفجار صورت گرفته و به دنبال آن شماری از حمله کننده‌گان که هنوز شمار آن معلوم نیست، به ساختمان مدیریت شهری معارف شهر جلال آباد داخل شده اند.

خبرنگاران محلی در شهر جلال آباد به هشدار می‌گویند، اکنون ساختمان این مدیریت در آتش می‌سوزند و هیچ مقام امنیتی حاضر نیست در مورد این حمله جزئیات بدهند.

این حمله در حالی صورت گرفته است که روز گذشته نیز یک حمله انتحاری سبب کشته شدن چندین سرباز امنیت ملی در شهر جلال آباد شد.

جزئیات بیشتر این خبر بعدا نشر می گردد.

هم رسانی