احزاب سیاسی خواستار ثبت نام دوباره رای‌دهنده‌گان با استفاده از سیستم بایومتریک شدند

۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

شماری از سران احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که ثبت نام‌ رای‌دهندگان براساس شناس‌نامه کاغذی باطل است و کمیسیون انتخابات باید هرچی زودتر روند ثبت نام با شیوه بایومتریک را آغاز کند.

احزاب و جریان‌های سیاسی به این باورهستند که روند کنونی ثبت‌نام رای‌دهندگان می‌تواند زمینه فساد و تقلب گسترده را فراهم کند از همین‌رو کمیسیون انتخابات باید از فناوری بایومتریک در روند ثبت نام رای‌دهندگان استفاده کند.

احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش اسلامی، وحدت مردم افغانستان، حزب اسلامی شاخۀ گلبدین حکمتیار، محاذ ملی، ائتلاف حراست و ثبات و نمایندۀ حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، امروز در نشستی خبری در کابل، روند کنونی ثبت‌نام رأی‌دهندگان را فسادزا، بحران‌آفرین و زمینه‌ساز تقلب عنوان کردند.

اسدالله سعادتی که اعلامیۀ احزاب و جریان‌های سیاسی را می‌خواند، گفت که حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات افزون بر ضایع کردن وقت مردم، میلیون‌ها دالر را هدر داده اند، اما این پروسه نمی‌تواند زمینه ساز یک انتخابات شفاف و مطابق به خواست مردم افغانستان باشد.

احزاب و جریان‌های سیاسی هم‌چنان از کمیسیون انتخابات خواسته اند، نظام انتخاباتی را چند بعدی سازند، تا تمام اتباع افغانستان بتوانند بدون کدام مشکل در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند. براساس  نظام چند بعدی مهاجرین و بیجا شده‌گان نیز داخلی می‌توانند به نزدیک‌ترین محل رای‌دهی رفته و از حق رای خود استفاده کنند.

در اعلامیه احزاب و جریان‌های سیاسی آمده است که حوزه‌های انتخاباتی براساس ولایت است و هر وقت به عنوان یک حوزه انتخاباتی می‌تواند فعالیت کند. این درحالی است که کمیسیون انتخابات چندی پیش اعلام کرد که به صورت استثنائی انتخابات را در غزنی در سه حوزه انتخاباتی برگزار می‌شود.

آقای سعادتی هم‌چنان گفت در نظام چند بعدی به جای فرمول اکثریتی، از فرمول تناسبی استفاده می‌شود، که براساس آن آرای هر حزب و یا ائتلاف قابل انتقال است و کرسی‌ها نیز بر اساس فرمول بزرگترین باقی مانده به تناسب آرا توزیع خواهد شد.

احزاب و جریان‌های سیاسی تاکید کرده اند که هرحزب و جریان سیاسی نظر به حوزه‌ انتخاباتی می‌تواند بیش از ۲۵۰ نامزد را معرفی کند و در این میان سهم زنان جداگانه در نظر گرفته شده است.

احزاب و چهره‌های سیاسی در نشست امروز هم‌چنان از حکومت و کمیسیون انتخابات خواستند که یک اتاق نظارت احزاب سیاسی و نهادهای بی‌طرف مدنی را ایجاد کند تا احزاب سیاسی بتوانند از هر گام این کمیسیون نظارت جدی کنند.

این احزاب به کمیسیون انتخابات هشدار داده اند که اگر به خواسته‌های شان توجه نشود، جلو انتخابات معیوب و بحران‌زا را خواهند گرفت.

پیش از این نیز احزاب و جریان‌های سیاسی خواستار حزبی شدن انتخابات پارلمانی افغانستان شده و هشدار داده بودند که اگر به این خواست شان توجه نشود، انتخابات را تحریم خواهد کرد، اما حکومت و کمیسیون انتخابات همواره این درخواست ها را رد کرده اند.

زمستان سال گذشته نیز نزدیک به بیست جریان سیاسی در یک نشست خبری خواهان تغییر نظام انتخابات شدند. یکی از خواست‌های مهم آن زمان احزاب، حزبی شدن انتخابات بود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی