معترضان در ولایت غزنی دروازه کمیسیون انتخابات را دوباره بستند

۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

سه هفته پیش زمانی که کمیسیون انتخابات اعلام کرد، انتخابات در ولایت غزنی را به گونه استثنایی حوزوی برگزار می‌کند، شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی به این تصمیم کمیسیون انتخابات اعتراض کرده و در مقابل دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات خیمه تحصین برپا کرده و آن را بستند.

چند روز پس از این رویداد، نیروهای امنیتی غزنی با زور دروازه این کمیسیون را باز کرده و با معترضان برخورد کردند.

این برخورد نیروهای امنیتی با واکنش اعتراض کننده‌گان رو به رو شد. معترضان با نیروهای امنیتی درگیری لفظی نیز داشتند و سرانجام امروز دوباره ده‌ها تن از اعتراض کننده‌گان در مقابل دفتر ولایتی کمیسیون  انتخابات در شهر غزنی آمده و با برپایی خیمه تحصن، دوباره دروازه دفتر کمیسیون انتخابات را بستند.

اعتراض کننده‌گان هشدار می‌دهند که این بار به هیچ کسی اجازه نخواهند داد از زور در مقابل آنها استفاده کرده و دروازه کمیسیون را تا زمانی بسته باقی خواهند گذاشت که کمیسیون انتخابات در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

جنجال انتخابات در ولایت غزنی بیشتر سیاسی است تا تخنیکی. این جنجال‌ها پس از آن آغاز شد که سه ماه پیش شماری از اعتراض کننده‌گان یک قوم خاص دروازه کمیسیون انتخابات را برای دو ماه بسته کرده و خواستار حوزوی شدن انتخابات در این ولایت شدند.

تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات در مورد حوزوی برگزار کردن انتخابات در غزنی در کنار این که با واکنش باشنده‌گان این ولایت روبه‌رو شد، مورد انتقاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز قرار گرفت و این کمیسیون از رهبران کمیسیون انتخابات خواست، نسبت به این اقدام غیر قانونی شان پاسخ منطقی بدهند.

انتخابات پیش‌رو در افغانستان، در کنار تمام جنجال های که دارد، به دلیل آنچه برخورد تبعیض آمیز ارگ گفته می‌شود با بحران جدی رو به رو شده است. باشنده‌گان پنج ولایت شمالی نیز هفته پیش در اعتراض به بازداشت نظام الدین قیصاری، دروازه‌های دفاتر ولایت کمیسیون انتخابات در پنج ولایت شمالی را بسته اند و هشدار به تحریم انتخابات داده اند.

کمیسیون انتخابات و حکومت اما هیچ گونه پاسخی تا هنوز در مورد اتفاقات پیش آمده نداشته است و همچنان در سکوت به سر می‌برند.

از سوی هم شماری از سران احزاب سیاسی امروز در هوتل سرینا دور هم جمع شده و در مورد انتخابات پارلمانی پیش روز با هم گفتگو می‌کنند.

احزاب سیاسی افغانستان خواستار سهم دادن به احزاب در انتخاب اند و تأکید دارند که باید انتخابات افغانستان حزبی شود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی